Intresset för elbilar skjuter i höjden

Laddbara bilar kan snart ta över på svenska vägar. På bara ett år har andelen som säger att de nästa gång ska köpa en elbil dubblerats. I Stockholm är siffran ännu högre. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Försäljningen av laddbara bilar ökar i snabb takt. Hittills i år har 77 000 laddbara bilar registrerats, enligt Bil Sweden. Det är en ökning med 116 procent sedan förra året. Även på andrahandsmarknaden säljs allt fler laddbara bilar. I årets tredje kvartal ökade försäljningen med 72 procent jämfört med samma period i fjol, visar Kvdbils begbilsrapport.

Trots detta står de laddbara bilarna fortfarande bara för 3 procent av alla bilar i trafik (1% elbilar och 2% laddhybrider), vilket indikerar att omställningen kommer att ta tid. Men detta kan det snart bli ändring på.

I en ny Sifo-undersökning svarar var tredje (34%) tillfrågad att deras nästa bil är en laddbar bil. När samma fråga ställdes för ett år sedan var det lite mer än var fjärde som gav samma svar (28%). Intresset för laddhybriderna är oförändrat (22%), det är elbilarna som gått från 6 till 12 procent som står bakom ökningen.

– Det finns ett jättestort intresse för laddbara bilar så jag är inte alls förvånad. Trots coronapandemin slår försäljningen av laddbara bilar alla rekord, både i nybilshandeln och på andrahandsmarknaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Daniel Odsberg berättar varför han tror att intresset för just elbilar ökat så mycket.

– Förutom att elbilar är bättre för klimatet så är de tystare och kräver mindre underhåll. De blir också allt billigare att köra i förhållande till bilar med förbränningsmotorer. Inte bara på grund av politiska styrmedel utan också ökad konkurrens och den tekniska utvecklingen. Sedan har förbättringar i räckvidd och utbyggd laddinfrastruktur gjort det enklare att ha elbil, vilket ytterligare driver på efterfrågan, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Störst intresse för att ha elbil finns i Stockholm, där det på bara ett år skett en stor omsvängning i attityden. I undersökningen svarar var sjätte (17%) stockholmare att de nästa gång kommer köpa en elbil, att jämföra med 7 procent 2019. Med detta har Stockholm gått om både Malmö och Göteborg, som inte alls sett lika stora ökningar (+1 resp. +3 procentenheter). Men det är inte bara valet av bil som förändrats i huvudstaden, utan också viljan att ha bil – överhuvudtaget. I fjol var det 19 procent av stockholmarna som svarade att de inte ville ha någon bil, i dag är siffran nere på 7 procent.

– Efter att coronapandemin bröt ut har vi sett ett extra stort intresse för att ha bil i regioner där kollektivtrafiken vanligtvis dominerar resorna. Stockholm har landets lägsta biltäthet sett till antal bilar per invånare samtidigt som det finns goda förutsättningar att ha elbil. När fler stockholmare tar sig fram med bil blir elbilen ett naturligt val, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Undersökningen visar även på andra demografiska skillnader, såsom att fler män än kvinnor samt yngre än äldre ser en elbil som sitt nästa köp.

Vad för slags bil är din nästa bil?

Totalt Män Kvinnor 18-34 35-55 56-79 Stockholm Göteborg Malmö Storstadsregioner (Sthlm, Gbg, Mlm) Övriga landet
En elbil (100% laddbar) 12% 14% 9% 15% 12% 8% 17% 13% 12% 15% 9%
Laddhybrid (laddbar men som även kan gå på annat bränsle) 22% 21% 24% 23% 21% 23% 27% 24% 17% 24% 21%
Hybrid 11% 11% 11% 12% 9% 12% 11% 13% 15% 12% 10%
Dieselbil 11% 15% 8% 6% 14% 13% 6% 6% 3% 6% 15%
Bensinbil 15% 18% 13% 19% 15% 13% 13% 14% 19% 14% 16%
Annat 2% 2% 2% 1% 2% 4% 2% 0% 1% 2% 3%
Jag kommer inte vilja ha någon bil 7% 4% 10% 5% 7% 9% 7% 10% 16% 10% 5%
Vet ej 19% 15% 24% 20% 21% 17% 17% 20% 17% 18% 20%
Bas 1 033 523 510 317 368 348 230 104 67 400 633

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.