Bild: Pixabay

Marknaden för elbilar ökade i mars 2022

Hittills i år har det registrerats 19 713 elbilar – en ökning med 288%. Laddhybrider går år motsatt håll (-54%).

I mars nyregistrerades 28 397 personbilar vilket var en minskning med 38,7% jämfört med mars 2021. Största märke var Volvo med 16,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,3% och Kia med 10,1% andel. Hittills under 2022 har 69 305 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 22,7% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 60,4% i mars jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 437 lätta lastbilar i mars. Största märke var Volkswagen med 21,5% av registreringarna, därefter Ford med 17,1% och Renault med 13,0% andel. Hittills under 2022 har 8 115 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 40,6% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i mars för 56,1% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 32,2% elbilar och 24,0% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 37 362 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 53,9% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 36,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i mars med hela 252% jämfört med mars 2021 och landade på totalt 9 131 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 25,8% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Kia med 12,0% och Volkswagen med 11,8% andel.

I mars nyregistrerades 6 803 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 54% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 29,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 18,0% och BMW med 11,6%.

Nyregistreringar Mars 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 28 397 -39% 69 305 -23%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 437 -60% 8 115 -41%
Tung lastbil(>16t) 492 -6% 1 138 -18%
Släp 4 351 -25% 9 590 -10%
Husbil 330 -70% 490 -65%
Övrigt 5 524 +20% 12 930 +3%
TOTAL 42 531 -37% 101 568 -21%

Försäljning nya bilar

I mars månad levererades 24 339 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 35,5% jämfört med mars 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 13,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,1% och Kia med 10,9%.

Hittills under 2022 har 59 936 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 20,7% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Mars 2022 YTD 2022
Antal bilar 24 339 59 936
Utveckling vs 2021 (%)        -35% -21%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -13 373 -15 621

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i mars 13 285 nya bilar vilket är en minskning med 27% jämfört med mars 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 15,3% marknadsandel, därefter Toyota med 10,2% och Volkswagen med 9,3%. Privatleasingandelen var i mars 52%.

Hittills under 2022 har 34 055 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 10,4% jämfört med 2021.

Privatmarknaden       Mars 2022 YTD 2022
Antal bilar 13 285 34 055
Andel av totalmarknaden 55% 57%
Utveckling vs 2021 (%)  -27% -10%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -5 018 -3 966 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med hela 44,2% i mars jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 7 649 bilar. Största märke var Volvo med 21,7% marknadsandel, därefter Tesla med 17,2% och Volkswagen med 12,4% andel.

Hittills i år har 17 601 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 35% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Mars 2022 YTD 2022
Antal bilar 7 649 17 601
Andel av totalmarknaden 31% 29%
Utveckling vs 2021 (%) -44% -35%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 054 -9 604

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i mars med 20,1% jämfört med mars 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Mars 2022 YTD 2022
Antal bilar 31 965 86 494
Utveckling vs 2021 (%) -20% -16%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -7 994 -15 930
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 61 dagar