Foto: Pixabay

MG näst största märke bland laddbara bilar i juni

Höjda förmånsvärden för nyregistrerade bilar driver på bilmarknaden i juni med kraftiga uppgångar för såväl nyregistreringar (+48%) som försäljning (+40%). Störst ökning hittar vi på Tjänstebilsmarknaden med hela 87%. Laddbara personbilar stod för hälften av nyregistreringarna i juni.

I juni nyregistrerades 35 520 personbilar vilket var en ökning med hela 48% jämfört med juni 2020. Största märke var Volkswagen med 15,1% av registreringarna, därefter Volvo med 14,9% och Kia med 8,3% andel. Hittills under 2021 har 170 577 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 37,5% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 40% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 139 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 24,6% av registreringarna, därefter Renault med 13,2% och Ford med 13,0% andel. Hittills under 2021 har 21 477 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med hela 71% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar fortsätter att öka och stod i juni för 50,2% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 24% elbilar och 26% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juni med 414% jämfört med juni 2020 – hela 6 993 bilar. Största elbilsmärke i juni var Volkswagen med 19,7% av den totala elbilsvolymen. Därefter MG med 19,2% och Tesla med 17,3% andel.

I juni nyregistrerades 9 134 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 95% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 25,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,3% och BMW med 9,0% andel.

Hittills under 2021 har 69 055 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 40,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 26,3% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     Juni 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 35 520 +48% 170 577    +38%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 139 +40% 21 477 +71%
Tung lastbil(>16t) 506 +37% 2 901    +14%
Släp 7 586 -2% 32 844    +15%
Husbil 597 -1% 2 736 +46%
Övrigt 4 632 -23% 41 164 +1%
TOTAL                                    51 980            +27% 257 847
+30%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 30 963 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 40% jämfört med juni 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 15,9% marknadsandel, därefter Volvo med 13,3% och Kia med 9,4%.

Hittills under 2021 har 150 297 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 28% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 30 963  150 297
Utveckling vs 2020 (%)        +40% +28%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     8 861 32 394

 Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 13 238 nya bilar vilket är en ökning med 23% jämfört med juni 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 14,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,7% och Toyota med 10,6%. Privatleasingandelen var i juni 52%.

Hittills under 2021 har 73 760 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 22% jämfört med 2020. Privatleasingandelen är 48%.

Privatmarknaden       Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 238 73 760
Andel av totalmarknaden 43% 49%
Utveckling vs 2020 (%)  +23% +22%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 2 442 13 116

 Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden* ökade med hela 87% i juni jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 13 208 bilar. Största märke var Volvo med 22,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 21,3% och BMW med 7,5% andel.

Hittills i år har 54 882 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 42% jämfört med samma period 2020. Störst märke är Volvo med 27,2% andel följt av Volkswagen (16,7%) och BMW (9,4%)

Tjänstebilsmarknaden       Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 208 54 882
Andel av totalmarknaden 43% 37%
Utveckling vs 2020 (%)  +87% +42%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 6 151 16 343

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i juni med 6% jämfört med juni 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 57 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Juni 2021 YTD 2021
Antal bilar 38 692 217 507
Utveckling vs 2020 (%) +6% +14%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 2 124 26 019
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 57 dagar 59 dagar

Statistik och rapporter från vroom