Bild: Pixabay

Nybilsförsäljning upp 24% i september

September månads försäljning* av personbilar ökar med 24% i jämförelse med fjolåret, drivet av bilar som hämtas ut av tjänstebilskunden (+57%). Privatmarknaden ökar något (+4%). Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 64% vilket är över föregående år (56%). Elbilar utgjorde 45% och laddhybrider 19% enligt vroom.

I september nyregistrerades 28 237 personbilar vilket var en ökning med 29,3% jämfört med september 2022. Största märke var Tesla med 11,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,7% följt av Volvo med 11,5% andel. Hittills under 2023 har 208 253 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 3,0% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 36,7% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 4 489 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 29,9% av registreringarna, därefter Ford med 14,1% och Mercedes-Benz med 12,7% andel. Hittills under 2023 har 30 775 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 25,1% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för 63,9% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 45,0% elbilar och 18,9% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 55,6% där el stod för 35,6% och laddhybrider 20,0%.

Hittills under 2023 har 124 165 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 59,6% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 64% jämfört med september 2022 och landade på totalt 12 696 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 26,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 13,7% och MG med 10,1% andel.

Under 2023 har det registrerats 81 269 elbilar vilket är en ökning med 40% jämfört med 2022.

I september nyregistrerades 5 350 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 22% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Kia som stod för 23,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 21,6% och Mercedes-Benz med 12,6%.

Under 2023 har det registrerats 42 896 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 9% jämfört med 2022.

NyregistreringarSeptember 2023vs. 2022YTD 2023Utv vs. 2022
Personbil28 237+29%208 253+3%
Lätt lastbil(<3,5t)4 489+37%30 775+25%
Tung lastbil(>16t)216-60%5 395+42%
Släp3 013-31%30 259-24%
Husbil184-17%2 154-19%
Övrigt3 107-2%36 576-9%
TOTAL39 246+18%313 412+-0%

Försäljning nya bilar

I september månad levererades 23 674 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 24,0% jämfört med september 2022. Flest nya bilar sålde Tesla med 14,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,1% och Volvo med 9,5%.

Hittills under 2023 har 177 163 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 1,4% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilarSeptember 2023YTD 2023
Antal bilar23 674177 163
Utveckling vs 2022 (%)+24%-1%
Utveckling vs 2022 (antal bilar)+4 577-2 487

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 10 460 nya bilar vilket är en ökning med 3,6% jämfört med september 2022. Största märke på privatmarknaden var Kia med 12,1% marknadsandel, därefter Tesla med 11,8% och Toyota med 9,4%. Privatleasingandelen var 47% i september.

Hittills under 2023 har 75 364 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 24,4% jämfört med 2022.

PrivatmarknadenSeptember 2023YTD 2023
Antal bilar10 46075 364
Andel av totalmarknaden44%42%
Utveckling vs 2022 (%)+4%-24%
Utveckling vs 2022 (antal bilar)+368-24 325

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med hela 56,8% i september jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 9 479 bilar. Största märke var Tesla med 21,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Volvo med 12,4% andel.

Hittills i år har 69 019 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 36,0% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad*September 2023YTD 2023
Antal bilar9 47969 019
Andel av totalmarknaden40%39%
Utveckling vs 2022 (%)+57%+36%
Utveckling vs 2022 (antal bilar)+3 435+18 281

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 1,5% jämfört med september 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 årSeptember 2023YTD 2023
Antal bilar29 958272 183
Utveckling vs 2022 (%)+1%+1%
Utveckling vs 2022 (antal bilar)+428+3 266
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning60 dagar70 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.