Bild: Pixabay

Oförändrat antal nyregistrerade personbilar i april jämfört med i fjol

Under april 2022 nyregistrerades 23 050 personbilar. Det är 83 färre bilar än vad som nyregistrerades i april förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Jämfört med mars i år minskade antalet nyregistrerade personbilar med 23 procent i april. Detta är en säsongsvariation som även syntes 2020 och 2021 (se figur nedan). Värt att notera är att nyregistreringen av elbilar gått om nyregistreringen av bensinbilar under inledningen av 2022. Under januari till april i år nyregistrerades nästan 25 500 elbilar, medan antalet nyregistrerade bensinbilar var 23 200. I april nyregistrerades 5 500 elbilar, vilket motsvarar nästan var fjärde nyregistrerad personbil.

Under april 2022, jämfört med april 2021, ökade både nyregistrerade elbilar och laddhybrider med 13 procent. Antalet nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i april jämfört med samma månad ifjol, med 23 respektive 6 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i april 46 procent (40 procent i april 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 47 861 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari till april var 53 procent elbilar, 47 procent laddhybrider och knappt 1 procent gasbilar.

Under april 2022 avregistrerades 20 686 personbilar, varav 7 500 (36 procent) exporterades.

I april 2022 nyregistrerades 3 146 lätta lastbilar (+53 procent jämfört med april ifjol), 613 tunga lastbilar (-15 procent) samt 87 bussar (-19 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes.

 

Figur 1. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019–2021 samt per drivmedel under 2022.

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis fr.o.m. år 2006 i Statistikdatabasen.