Bild: Rawbike

RAWBIKE lanserar världens första certifierat klimatneutrala elmopeder

RAWBIKE lanserar tre världsnyheter! Bolagets tre bäst säljande produkter RAWBIKE 4, U2 och den nyss lanserade elmopeden RIKE är nu alla 100% certifierat klimatneutrala.

– Genom att ta hjälp av Carbon Zero Product har vi noga kartlagt alla beståndsdelar i vår produktion för att få fram vårt exakta koldioxidavtryck. När vi på riktigt vet vårt avtryck, kan vi också kompensera för detta, både på kort och lång sikt. På kort sikt genom att skydda och spara skog i Sverige och på lång sikt genom att plantera ny skog. Effekten av detta sätt att arbeta blir därför omedelbar. Vi hoppas att denna certifiering på riktigt spelar roll 2023. Att vi sakta men säkert lär oss se förbi Green Washing och att kunder och företag som skall välja transportmedel tar hållbar produktion i beaktning, säger Andreas Falck vd på RAWBIKE.” .