Skånska Energilösningar hjälper dig hitta rätt laddboxlösning för dina behov. Bild: Skånska Energi

Smart laddning av elbilar med solenergi – välj rätt laddbox

I takt med ökad utbredning av solceller och elbilar i Sverige, blir kopplingen mellan de två teknologierna allt viktigare. Fler än 100 000 nya solcellsanläggningar förväntas installeras under 2023, enligt Svensk Solenergi, och Power Circle rapporterar att mer än hälften av alla nya bilar är laddbara. Snart kan vi förvänta oss en halv miljon laddbara personbilar på svenska vägar.

Att kombinera elbil och solceller är en ekonomiskt fördelaktig lösning, som dessutom är en symbol för hushållens omställning till hållbar energi. För att realisera denna potential krävs dock en laddbox med rätt funktioner för att ladda direkt från solcellerna.

En sådan laddbox är Wallbox Pulsar Max, en liten men kraftfull enhet som kan ladda alla elbilar upp till 22 kW. Via en app på din mobiltelefon kan du använda en rad smarta funktioner. Två av dessa är av särskilt intresse för solcellsägare:

  1. Eco: Denna funktion laddar bilen så mycket som möjligt med egenproducerad solel och kompletterar med el från nätet om det behövs. Laddaren känner kontinuerligt av hur mycket solel solcellerna producerar utöver husets behov, laddar bilen med överskottselen och kompletterar med el från nätet.
  2. Helt grön: Denna funktion gör att bilen endast laddas med egen solel. Laddningen startar bara om dina solceller producerar tillräckligt med överskottsel. Om överskottselen tar slut under laddningen, stannar laddningen.

Förutom dessa funktioner erbjuder Wallbox Pulsar Max också dynamisk lastbalansering (Power Boost), schemaläggning av laddning och DC-läckageskydd. Allt för att göra laddningen av din elbil enkel, flexibel och säker.