Bild: Kvdbil

Svenskarnas räckviddskrav på elbilar står stilla

Svenskarnas förväntningar på elbilars räckvidd tycks vara oföränderliga, trots att bilindustrins tekniska utveckling erbjuder allt längre räckvidder. En färsk undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Kvdbil avslöjar att sex av tio svenskar anser att en räckvidd på 50 mil är acceptabel eller till och med önskvärd. Denna siffra har inte skiftat nämnvärt sedan en liknande undersökning för tre år sedan, trots introduktionen av flera nya elbilsmodeller som erbjuder betydligt längre räckvidder.

När man ser till räckvidden på dagens elbilar, har medelvärdet på marknaden justerats till strax under 50 mil, enligt Kvdbils sammanställning. Det finns dock modeller som klarar av 60 till och med 70 mil på en enda laddning. Trots detta är det intressant att observera att konsumenternas förväntningar på räckvidd inte har ökat i takt med teknikens framsteg. Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, förklarar att ökat antal laddstationer och vanan att ladda bilen hemma bidrar till att många känner att en längre räckvidd inte är nödvändig.

Det är också värt att notera att elbilsägare verkar vara de som har minst bekymmer med räckvidden. 88 procent av de som redan kör elbil anser att 50 mil är tillräckligt, vilket tyder på att erfarenhet av elbilskörning kan bidra till en mer avslappnad syn på räckviddsfrågan. Dessa siffror kontrasterar intressant nog med att 25 procent av svenskarna anser att 50 mil inte räcker, och att en räckvidd på minst 60 mil är nödvändig för att uppfylla deras behov.

Utöver krav på räckvidd tyder undersökningen också på en fortsatt oro för laddningstider, där många upplever väntetiden för snabbladdning som både obekväm och tidskrävande. Detta pekar på att även om tekniken går framåt, finns det fortfarande praktiska hinder som behöver övervinnas för att övertyga fler konsumenter om att helt gå över till elbilar. Dessutom har andrahandsmarknaden för elbilar sett en kraftig förbättring i teknik och prestanda, vilket öppnar upp för fler att överväga äldre modeller utan att behöva göra avkall på kvalitet eller funktionalitet.

Med en stabil efterfrågan på en räckvidd på cirka 50 mil, kombinerat med en växande infrastruktur för laddning, fortsätter elbilen att vara ett alltmer populärt alternativ bland svenska bilköpare. Den pågående utvecklingen och förbättringen av teknik samt en gradvis ökad bekantskap med elbilskonceptet lovar gott för framtiden, även om vissa utmaningar kvarstår.