Bild: Pixabay

Tufft för privatmarknaden men elbilar fortsätter att öka

Svensk bilmarknad upplever minskad försäljning under första kvartalet 2023, med privatmarknaden som största förlorare. Samtidigt ökar tjänstebilsmarknaden och elbilsförsäljningen fortsätter att växa.

Första kvartalet 2023 visar en minskning av försäljningen på bilmarknaden med 14%, främst på grund av en betydande nedgång på privatmarknaden som minskade med 36%. Däremot upprätthålls marknaden till viss del av en ökning inom tjänstebilsmarknaden med 11%. En annan intressant aspekt är att privatleasing minskar från fjolårets 55% till 44% under mars månad 2023.

I mars 2023 nyregistrerades 30 081 personbilar, en ökning med 5,9% jämfört med mars 2022. Tesla dominerade marknaden med 13,1% av registreringarna, följt av Volvo med 12,1% och Volkswagen med 8,6%. Under 2023 har totalt 62 975 personbilar nyregistrerats, en minskning med 9,1% jämfört med samma period föregående år.

När det gäller lätta lastbilar ökade antalet nyregistreringar med 6,5% i mars jämfört med samma månad förra året, med totalt 3 659 nyregistrerade fordon. Volkswagen var det största märket med 27,8% av registreringarna, därefter Ford med 13,7% och Mercedes-Benz med 12,1%. Hittills under 2023 har 8 999 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 10,9% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar stod för 60,2% av nybilsregistreringarna i mars 2023, varav 41,8% var elbilar och 18,4% laddhybrider. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 56,2% av nyregistreringarna, med 32,2% elbilar och 24,0% laddhybrider. Hittills under 2023 har 35 650 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige, vilket motsvarar 56,6% av alla nyregistreringar.

Elbilsförsäljningen ökade i mars med 38% jämfört med mars 2022 och nådde totalt 12 559 nyregistrerade bilar. Tesla var det största elbilsmärket med 31,4% av marknaden, följt av Volvo med 12,4% och Volkswagen med 11,3%. Totalt har 22 857 elbilar registrerats under 2023, en ökning med 16% jämfört med 2022.

Försäljningen av laddhybrider minskade dock med 19% i mars jämfört med samma månad 2022, med totalt 5 527 nyregistrerade bilar. Volvo var det största märket inom segmentet, med 21,0% av marknaden, följt av Kia med 18,5% och Mercedes-Benz med 11,9%. Under 2023 har 12 793 laddhybrider registrerats, en minskning med 28% jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis visar den svenska bilmarknaden en minskning under första kvartalet 2023, med privatmarknaden som drabbas hårdast. Trots detta ser vi en ökning inom tjänstebilsmarknaden och elbilsförsäljningen fortsätter att växa.