Växelriktare har blivit allt mer populära de senaste åren. Och det är svårt att tänka bort solpanelerna ur detta sammanhang. Kombinationen solpaneler och växelriktare är nödvändig för att du ska kunna utnyttja den energi som solpanelerna genererar. Det är nämligen växelriktaren som gör att du kan utnyttja den gröna elektriciteten i hushållet på bästa möjliga sätt.

Växelriktaren vinner mark

Hur fungerar växelriktaren?

En växelriktare omvandlar elektriciteten från likström till växelström. Tänk dig att du har solpaneler på taket. Solpanelerna omvandlar solljuset till elektricitet. Denna elektricitet är i form av likström. Men all hushållsapparatur drivs med växelström. Våra hushållsmaskiner fungerar inte om de ansluts till likström.

Det är där växelriktaren kommer in i bilden. Den omvandlar likström till växelström. Denna teknik omvandlar alltså energin till användbar elektricitet. Det är tack vare växelriktaren som du kan använda energin från solpanelerna för att driva hushållsapparaterna.

Man kan alltså jämföra växelriktaren med en översättare. Översättare omvandlar ett språk till ett annat. På samma sätt omvandlar växelriktaren elektriciteten från en typ till en annan. Det betyder att hushållsapparaturen ”talar samma språk” som elektriciteten i ledningarna. Då går allt som på räls.

Vad ska man tänka på när man skaffar en växelriktare?

Trots växelriktarens stora betydelse i processen att ladda ström hemma är det många som saknar eller som har begränsad kunskap om denna teknik. Många vet exempelvis inte ens att de måste köpa en sådan till solpanelerna. Och de som gör brukar ha många frågor. Så vad är viktigt att tänka på när man skaffar en växelriktare? Vilka egenskaper och funktioner är avgörande för att det ska bli en bra investering?

För att reda ut det måste vi gå in på djupet. Vi kommer här att gå igenom vad du ska tänka på när du skaffar en växelriktare. Det gör att du inte ställs inför obehagliga överraskningar och att du kommer att vara nöjd med investeringen under lång tid.

De viktigaste punkterna är:

  • Kapacitet och effekt: Kontrollera växelriktarens kapacitet och effekt. Den måste vara tillräckligt hög så att den kan hantera kraften från solpanelerna och andra eventuella energikällor. En väl avstämd växelriktare ger optimal energiproduktion och minimala energiförluster. De flesta växelriktare har den kapacitet som krävs. Men det skadar inte att kontrollera detta för säkerhets skull. Det är ju tråkigt om det skulle visa sig att växelriktaren inte är lämplig för den energimängd som anläggningen producerar.
  • Verkningsgrad: Ta reda på växelriktarens verkningsgrad. Välj en växelriktare med en hög verkningsgrad som ger maximal energiomvandling och därmed minsta möjliga energiförlust. En mer effektiv växelriktare minskar energiförbrukningen och ger systemet ökad hållbarhet. Den är bland annat mer effektiv i omvandlingen av elektriciteten vilket minskar energiförlusterna. Det här är något som i synnerhet utmärker de allra senaste modellerna. Tack vare många års intensiv utveckling är dagens växelriktare av standardmodell mycket effektiva.
  • Tillförlitlighet och garanti: Vi rekommenderar också att göra efterforskningar om kvaliteten på tillverkarens produkter och hur länge garantin gäller. En tillförlitlig växelriktare med en lång garanti ger sinnesro och minskar risken för problem i framtiden. Ett väl genomtänkt köp är också ett sätt att bidra till den ökade hållbarheten. En SolarEdge växelriktare exempelvis, är ett mycket bra val. SolarEdge växelriktare är kända för sin höga kvalitet. Det gör att de har en lång livslängd. På så sätt minskar du risken att du snart ställs inför ytterligare en sådan investering. Det gör att du undviker onödiga risker.
  • Installation och underhåll: Kontrollera vilka krav som ställs på installation och underhåll av växelriktaren. Välj en växelriktare som är enkel att installera och att underhålla. Det gör att du inte behöver lägga mer tid och energi på detta än nödvändigt. Men vi måste säga att de flesta modeller idag är enkla att installera och underhålla. De stora kvalitetsmärkena ser också till att tillverka användarvänliga produkter. Det betyder helt enkelt att produkten är mycket enklare att använda. Trots det kan det inte skada att ändå kontrollera detta innan du beslutar vilken modell du ska köpa. Genom att investera i användarvänlig teknik gynnar du hållbar användning av förnybara energikällor.

Växelriktare solceller kommer sannolikt att bli allt viktigare för den totala energiförsörjningen under de kommande åren. Se därför till att du har rätt information och använd den till att fatta ett välgrundat beslut.