Laddningstjänsten We Charge ska göra laddningen ännu bekvämare i framtiden. Bild: Volkswagen

Volkswagen presenterar nya lösningar för laddning av elbilar

Volkswagen är den första högvolymstillverkaren som erbjuder sina kunder ett universellt och sömlöst ekosystem för laddning av sina eldrivna modeller. Laddningstjänsten We Charge kommer att förbättras steg för steg för att erbjuda högre prestanda, bekvämlighet och hållbarhet – med nya lösningar för laddning hemma och på väg, nya funktioner i ID.-modellerna och snart även med dubbelriktad laddning.

– Förbättringen av laddningsinfrastrukturen över hela linjen är avgörande för att påskynda omställningen till eldrift. Laddningen måste bli enklare och lättare att integrera i de vardagliga aktiviteterna, säger Silke Bagschik, försäljnings- och marknadschef för e-mobilitet på Volkswagen.
– Med den nya mjukvaran i våra ID.-modeller, tillsammans med lösningar som Plug & Charge, bidrar vi som tillverkare på ett avgörande sätt till att förverkliga sådana mål.

Att tänka bortom bilen

Volkswagen-koncernen etablerar viktiga förutsättningar för att företagets elbilsoffensiv ska bli framgångsrik.
– Vårt mål är att säkerställa att en elbil kan vara kundens primära bil – utan kompromisser. Därför bygger vi ett komplett laddningsekosystem med lösningar för bostadsladdning och en utbyggnad av den snabbladdningsinfrastruktur som krävs för laddning på väg, samt kompetent rådgivning, omfattande laddningstariffer och rätt vagnparkslösningar för företagskunder, säger Elke Temme, chef för affärsområdet Charging and Energy på Volkswagen Group Components och VD för Elli.

– Vi har också ett tydligt strategiskt mål. Vi vill göra det möjligt för batterierna i våra elbilar att användas på energimarknaden som flexibla, mobila energilagringsenheter. Sådana energilagringsalternativ är avgörande för att öka andelen förnybar energi. Dessutom kan det göra laddningen betydligt billigare för kunderna, och de kommer då att kunna mata in sin egen el i det allmänna elnätet, fortsätter Elke Temme.

Laddning hemma

De eldrivna Volkswagen-modellerna kan redan bekvämt laddas hemma i garaget – till exempel med hjälp av laddboxen ID. Charger från koncernvarumärket Elli. Här kan kunderna välja mellan grundversionen och två helt uppkopplade versioner, som de kan styra på sin smartphone med hjälp av We Connect ID.-appen.

I Tyskland erbjuder Volkswagen ett passande elleveransavtal med ”Volkswagen Naturstrom”, för att garantera fullt certifierad grön el från förnybara energikällor. I Sverige erbjuds kunder ett avtal med Jämtkraft med 100 % förnybar el från vattenkraft.

Laddning på väg – även med Plug & Charge i framtiden

Med laddningskortet We Charge har kunderna redan tillgång till ett av Europas största laddningsnätverk. Över 270 000 allmänna laddningsstationer finns i nätverket – både i städer och utmed större vägar. Och den siffran ökar hela tiden. Till år 2025 kommer Volkswagen-koncernen tillsammans med partners också att installera runt 18 000 snabbladdningsstationer i Europa. Dessa kommer att kompletteras med cirka 35 000 laddningsstationer som etableras tillsammans med återförsäljare, varav många blir tillgängliga för allmänheten.

År 2022 kommer ID.-modellerna att få en ny funktion som ersätter den nuvarande autentiseringsprocessen för laddningskort för att göra laddningen vid snabbladdningsstationer ännu enklare. Här kommer krypterad och säker kommunikation enligt standarden ISO 15 118 att startas mellan bilen och laddningsstationen så snart kunden ansluter laddningskabeln.

Autentiseringsprocessen tar bara några sekunder innan laddningen startar. Faktureringen fungerar då som vanligt via We Charge-avtalet. År 2022 kommer Plug & Charge att vara möjlig i nätverken av Ionity, Aral, bpas och EON. Diskussioner pågår med andra större partners.

Nästa nivå: intelligent laddning och dubbelriktad laddning

Ett HEMS-system (Home Energy Management System) är en förutsättning för intelligent laddning hemma. Detta system uppfyller alla krav från konsumenter så att de kan förskjuta och hantera sin strömförsörjning på ett smart sätt. Den främsta fördelen med detta är att det gör det ännu enklare för ägare av solcellsanläggningar att ladda med egenproducerad solenergi.

Dessutom gör smarta eltariffer och algoritmer det möjligt att ladda bilen vid den tidpunkt då många förnybara energikällor finns tillgängliga. Det innebär till exempel att vindkraftverk inte behöver stängas av på grund av att ingen använder dem. Bara under 2019 blev 6 500 gigawattimmar förnybar energi oanvändbara i Tyskland – vilket är tillräckligt för att ha drivit 2,7 miljoner elbilar i ett år.

Men potentialen är ännu större i kombination med dubbelriktad laddning – en banbrytande teknik som snart lanseras hos Volkswagen: elbilarna kan mata el som de inte behöver in i kundens hemmanätverk (vehicle-to-home), och i framtiden kommer de också att tillhandahålla el för att stabilisera elnätet.

Alla ID.-modeller med ett 77 kWh-batteri kommer att ha denna kapacitet i framtiden. För att göra detta tillgängligt även för bilar som redan levererats, kommer en så kallad over-the-air-uppdatering rullas ut successivt. En speciell DC BiDi-laddbox kommer att användas för kraftöverföring och kommunikation.

Ny mjukvara för ID.-modeller

Inom en snar framtid kommer alla ID.-modellerna lämna produktionslinjen med en ny mjukvaruversion som ger betydande fördelar vid laddning. Den maximala snabbladdningseffekten för 77 kWh-batteriet kommer att öka från 125 till 135 kW (eller upp till 150 kW för ID.5 GTX). Detta minskar laddningstiden med upp till nio minuter vid laddning från 5 till 80 procent SOC (state of charge).

Dessa förbättringar kommer inom den närmaste framtiden att aktiveras i redan levererade bilar med hjälp av en mjukvaruuppdatering. Det finns också ett nytt batteriskötselläge som säkerställer maximalt skydd av batteriet. Detta begränsar den övre laddningsnivån (SOC) till 80 procent.

Laddningsmenyn, som nu visas längst upp på den stora pekskärmen i ID.-modeller, kommer också att struktureras på ett mer informativt och tydligare sätt. Funktionen Online Route Calculation i navigationssystemet hjälper till att planera för laddning utmed färdvägen under långa resor så att bilen kan nå destinationen så snabbt som möjligt.

Funktionen använder sig av trafik- och ruttdata samt önskad laddningsnivå på resmålet för detta ändamål. Laddningsstoppen utvärderas dynamiskt baserat på laddningsstationens kapacitet och beläggningsgrad. Som ett resultat av detta kan ruttplaneringsfunktionen föreslå två korta laddningsoperationer med hög effekt istället för ett långt laddningsstopp med låg effekt.

Stöd för utbyggnad av förnybar energiproduktion

Som den första biltillverkaren stödjer Volkswagen utbyggnaden av förnybar energi genom nya vindkraft- och solenergiparker i Europa. Målet här är dessutom att generera och mata in den mängd förnybar el som bilarna i ID.-familjen behöver för att drivas.

Planen är att cirka 20 nya installationer ska byggas fram till år 2025. Dessa kommer att producera cirka sju terawattimmar extra förnybar el varje år, vilket motsvarar över 300 nya vindkraftverk. Volkswagen kommer att investera cirka 40 miljoner euro för detta fram till år 2025. Nyligen blev det officellt att Volkswagen har tecknat ett avtal med vindkraftverksföretaget wpd Onshore Aldermyrberget AB i Skellefteå.

De strategiska målen

Kärnan i ”Way to Zero”-programmet för att minska koldioxidutsläppen är märkets ACCELERATE-strategi som syftar till att öka takten i elbilsoffensiven. Volkswagen har för avsikt att vara klimatneutralt senast år 2050. Ett delmål är att minska koldioxidutsläppen per bil med 40 procent i Europa till 2030 (baslinje: 2018).

Förutom att snabba på övergången till e-mobilitet ska tillverkningsprocessen (inklusive leveranskedjorna) och driften av elbilar, göras klimatneutral. Till detta ska läggas den systematiska återvinningen av högspänningsbatterier.

Målet är att helt elektrifiera den nya fordonsflottan. Delmålet för 2030 är att minst 70 procent av Volkswagens totala försäljning i Europa ska vara helt eldrivna bilar, det vill säga mer än en miljon bilar. I Nordamerika och Kina är målet att andelen sålda elbilar då ska uppgå till minst 50 procent. För att nå dessa mål kommer Volkswagen att lansera minst en elbil på marknaden varje år.