Bild: Volvo Cars

Volvo Cars och Northvolt samarbetar i Göteborg

Volvo Cars och Northvolt öppnar centrum för forskning och utveckling i Göteborg som del av en investering på 30 miljarder kronor i batteriutveckling och -tillverkning.

Volvo Cars och Northvolt kommer att öppna ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum (R&D) i Göteborg som en del av en investering på 30 miljarder kronor i batteriutveckling och -tillverkning.

FoU-centret, som kommer att tas i drift under 2022, kommer att skapa några hundra arbetstillfällen i Göteborg och positionerar Volvo Cars som ett av få bilmärken som gör utveckling och produktion av battericeller till en del av sin tekniska end-to-end-förmåga.

Efter de båda företagens tillkännagivande tidigare i år om att man hade för avsikt att inleda ett samarbete, har Volvo Cars och Northvolt nu undertecknat ett avtal om att skapa ett joint venture för utveckling och hållbar produktion av batterier för nästa generations helt elektriska Volvobilar.

Etableringen av det nya forsknings- och utvecklingscentret (R&D) i Göteborg kommer att följas av en ny tillverkningsanläggning i Europa. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Den exakta platsen för anläggningen väntas bekräftas i början av 2022.

FoU-centrets närhet till Volvo Cars egen FoU-verksamhet och till Northvolts befintliga innovationscampus Northvolt Labs in Västerås, säkerställer synergier och effektivitetsvinster när de båda företagen utvecklar olika typer av batteriteknik.

– Vårt partnerskap med Northvolt säkrar leveransen av högkvalitativa, hållbart producerade batterier för nästa generations helt elektriska Volvobilar, säger Volvo Cars VD Håkan Samuelsson. Det kommer att stärka vår kärnkompetens och vår position i omvandlingen till ett helt elektriskt bilföretag.

Partnerskapet kommer att fokusera på att utveckla skräddarsydda batterier som ger Volvoförare vad de vill ha, såsom räckvidd och korta laddningstider. Volvo Cars samarbetar med Northvolt för att skapa ett äkta end-to-end-system för batterier, där man själva utvecklar och bygger batterierna. Denna djupa integration är viktig eftersom batteriet är den enskilt största kostnadskomponenten i en elbil, och även utgör en stor del av bilens koldioxidavtryck.

– Volvo Cars är en utmärkt partner på vägen mot att bygga upp tillgången på battericeller som är tillverkade i Europa med ett mycket lågt koldioxidavtryck, och som är optimerade genom fordonsintegration för att få ut maximal prestanda i nästa generations elbilar, säger Peter Carlsson, VD för Northvolt.

Vad gäller den samägda batterifabriken befinner sig Volvo Cars och Northvolt i slutfasen av urvalsprocessen för att hitta en lämplig plats i Europa att bygga denna på. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.

Vid sidan av avtal om batterileveranser kommer partnerskapet med Northvolt att säkra de europeiska behoven av battericeller som är en del av Volvo Cars ambitiösa elektrifieringsplaner. Företaget siktar på att hälften av företagets bilförsörjning ska utgöras av helt elektriska bilar i mitten av årtiondet, och målet är att man enbart ska sälja elbilar senast 2030.

Samarbetet med Northvolt är avgörande för Volvo Cars ambition att bli ledande inom premiumsegmentet för elbilar och att man endast ska sälja helt elektriska bilar från och med 2030. Det är också ett viktigt steg för att stärka Volvo Cars egen utvecklingskapacitet.