Bild: Audi

Audi ökar takten i omställningen med ett starkt 2021 för helt eldrivna bilar

Trots den globala bristen på halvledare håller Audi ett högt tempo på vägen mot hållbar premiummobilitet. Under 2021 ökade leveranserna av helt eldrivna bilar med hela 57,5 procent jämfört med året innan.

Audi mer än fördubblade dessutom sin produktportfölj med elbilar under det gångna året. Trots den utmanande situationen levererade Audi nästan samma totalvolym som året innan. 2021 registrerades 1.680.512 bilar, vilket var 0,7% färre än 2020. I USA överträffades fjolårsresultatet med 5 procent.

– 2021 var ett utmanande år, men tack vare prestationen i vårt globala team lyckades vi hantera det med stor framgång. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Med ”Vorsprung 2030” har vi format en tydlig strategi och vårt mod till hållbar förändring har belönats. Den höga efterfrågan på Audis elbilar bekräftar vårt tidiga beslut att satsa på utsläppsfria drivsystem. Vi tar med oss detta momentum in i 2022 och fortsätter konsekvent med vår omställning. Det stora antalet inkommande order visar också att vi har rätt portfölj, säger Hildegard Wortmann, Försäljnings- och Marknadsdirektör i ledningen för AUDI AG.

Efter första halvåret 2021 var Audi på god väg att slå nya rekord. De 981 681 levererade bilarna var ett nytt bästa i företagets historia. Det andra halvåret påverkades däremot av bristen på halvledare. Som ett resultat sjönk leveranserna under fjärde kvartalet med 34,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Leveranskurvan för helt eldrivna bilar fortsatte däremot att stiga. Under 2021 sålde Audi 81 894 rena elbilar, vilket vare en ökning med 57,5 %.

Presentationen av Audi e-tron GT och Audi RS e-tron GT i början av året gav en stark inledning. Nya Audi Q4 e-tron och Audi Q4 Sportback e-tron är därtill viktiga tillskott i företagets elektrifieringsstrategi. Med de fyra nya modellerna fördubblades antalet helt eldrivna modeller under året. Till 2025 planerar Audi att ha fler än 20 helelektriska modeller i sitt produktutbud. Med start 2026 kommer företaget att enbart lansera helt eldrivna nya modeller på marknaden.

Företagets tydliga inriktning mot e-mobilitet märks också i investeringsplanerna. Mellan 2022 och 2026 kommer Audi att spendera ca 18 miljarder euro på elektrifiering och hybridisering. Med en total investering på cirka 37 miljarder euro innebär det att nästan hälften kommer att investeras inom dessa framtidsområden.

Utöver de helt eldrivna modellerna ökade leveranserna av framförallt Audi Q3 (+19,2%), Audi A5 (+8,3 %) och Audi A7 (+9,2%). Likaså var SUV-segmentet eftertraktat med Audi Q5 (+5,3%) och Audi Q7 (+5,3 %). Högprestandamodellerna från Audi Sport satte nytt rekord med 39 356 sålda bilar (+34,2 %).

I Kina levererades 701 289 bilar under 2021, vilket var en nedgång med 3,6%. Efter rekordåret 2020 präglades framförallt det fjärde kvartalet av bristen på halvledare för lokaltillverkade bilar. De importerade Audi-modellerna uppvisade en markant ökning av efterfrågan med +53 %. Audi A5 (+96,7%), Audi Q7 (+74,4%) och eldrivna Audi e-tron (+68,7%) visade en mycket positiv utveckling. Dessutom mer än fördubblades försäljningen (+113,4 %) av Audi Sport-modeller jämfört med 2020.

I USA överträffade Audi det föregående året. 196 038 bilar innebar en ökning med 5 procent. Även här slogs elbilsrekord. Med en ökning på 52,5 % jämfört med året innan sålde Audi fler elbilar i USA än någonsin tidigare, däribland Audi e-tron GT, som funnits på marknaden sedan juli 2021. Även Audi e-tron ökade markant med +34,6 %. SUV-segmentet hade en fortsatt hög efterfrågan med Audi Q3 (+26,5%) och Audi Q5 (+19,6%) i topp. Med 7 796 levererade bilar och en tillväxt på 60,5%, satte Audi Sport-modellerna även nytt rekord i USA.

I Europa landade Audi på nästan samma nivå som året innan med 617 048 bilar (- 0,4%). Audi A3 (+3,6%), Audi Q3 (+5,6%), Audi Q5 (+18,6%) och Audi Q8 (+1,8%) uppvisade en ökad efterfrågan. Företaget uppnådde en betydande tillväxt i bland annat Frankrike (+10,2 %), Italien (+9,9 %) och Storbritannien (+9,4 %). I Tyskland levererades 180 883 bilar (-15,6 %), där, förutom halvledarbristen, även den sänkta mervärdesskatten under andra halvåret 2020 påverkade. Eldrivna Audi e-tron fortsatte att uppvisa en positiv utveckling på företagets hemmamarknad med en ökning på 10,3%.

På övriga marknader ökade företaget leveranserna med 3,1 procent jämfört med året innan till 137 347 bilar. Även här uppvisade de eldrivna modeller en mycket positiv trend med en ökning på 89,6 procent.

– Även om försörjningen av halvledare kommer att vara fortsatt ansträngd under de kommande månaderna, ger den starka tillväxten av elbilar oss medvind att hålla fast vid vår färdplan. Den stora orderingången och den högsta orderstocken någonsin visar att vi har rätt portfölj, säger Hildegard Wortmann.

I Sverige fortsatte den starka efterfrågan men bristen på halvledare medförde att antalet levererade bilar stannade vid 15.064 bilar, vilket gav en marknadsandel på 5 %. Efterfrågan på elbilar var särskilt stark och antalet registrerade elbilar ökade med 26 procent. Audi e-tron blev märkets tredje mest sålda bil med 1707 registreringar efter Audi A3 och Audi A6.

– Lanseringen av Audi Q4 e-tron gav en stark efterfrågan som vi ännu inte ser i registreringsstatistiken. I vår orderbank är den redan nu vår mest sålda modell, säger Jörgen Wedefelt, chef Audi Sverige.

Leveranser Audi
Ackumulerat
2021 2020 Förändring vs. 2020
Totalt 1,680,512 1,692,773 -0.7 %
Europa 617,048 619,723 -0.4 %
– Tyskland 180,883 214,427 -15.6 %
– Storbritannien 117,993 107,892 +9.4 %
– Frankrike 50,383 45,728 +10.2 %
– Italien 55,005 50,060 +9.9 %
– Spanien 34,767 37,284 -6.8 %
USA 196,038 186,620 +5.0 %
Kina + Hong Kong 701,289 727,358 -3.6 %