Bild: Pixabay

Elbilar och laddhybrider dominerade bilmarknaden 2023

Sverige har bevittnat en markant förändring på bilmarknaden under 2023, särskilt inom segmenten för elbilar och laddhybrider. Den totala försäljningen av nya bilar under året var nästan i nivå med fjolåret, med en marginell minskning på 2,5%. Intressant är att laddbara bilar nu utgör 60% av alla nyregistreringar, med elbilar som står för 39% och laddhybrider för 21%.

Trots en generell nedgång på privatmarknaden med 24%, har tjänstebilsmarknaden upplevt en imponerande tillväxt på 25%. Detta tyder på en ökande tendens hos företag att prioritera hållbarhet och effektivitet i sina bilval.

I december 2023 registrerades totalt 29 183 nya personbilar, vilket var en minskning med 17,5% jämfört med samma månad föregående år. Volvo ledde packen med 20,9% av registreringarna, följt av Volkswagen och Kia. För hela året 2023 uppgick nyregistreringarna till 287 332 personbilar, en ökning med 0,8% jämfört med 2022.

Laddbara bilar dominerade nybilsregistreringarna i december, med 63,2% av totalen. Av dessa var 38,9% renodlade elbilar och 24,3% laddhybrider. Denna trend visar på en stark övergång mot elektrifierade fordon, med ett särskilt fokus på rena elbilar.

I december registrerades 11 352 nya elbilar, en minskning med 38% jämfört med december 2022. Volkswagen var ledande på elbilsmarknaden, följt av Tesla och Volvo. Under hela 2023 registrerades 111 871 elbilar, en ökning med 18% jämfört med året innan. Tesla dominerade här med 18,2% marknadsandel.

När det gäller laddhybrider såg december en minskning med 14% jämfört med föregående år, med 7 080 nya registreringar. Volvo var största märket, följt av Kia och Mercedes-Benz. Under 2023 registrerades totalt 61 003 laddhybrider, vilket är en minskning med 8% jämfört med 2022.