Bild: Garo

Energi- och digitaliseringsministern besökte GARO

Distribution av laddinfrastruktur i fokus när energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar besökte GARO.

Energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar GARO för att diskutera erfarenheter kring distribution av laddinfrastruktur. Ett tillfälle där GARO som ledande aktör fick möjlighet att lyfta viktiga frågor i ämnet och bidra med sin kunskap.

Stark efterfrågan på el- och laddhybridbilar driver behovet av en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige och i Europa genom produkter för elbilsladdning hemma, publikt och på arbetsplatser. För att klara denna utbyggnation och för att nå de uppsatta klimatmålen behöver samverkan ske mellan flertalet parter, både inom näringslivet och politiken.

– Att tillsammans med energi- och digitaliseringsministern få möjligheten att diskutera energieffektivisering och laddinfrastruktur var mycket givande och lärorikt. Flera intressanta dialoger kring både energiförsörjning och utbyggnationen av laddinfrastrukturen lyftes och vi känner oss stolta över att vara en aktör på marknaden som är med och bidrar till en fossilfri framtid, säger Patrik Andersson, CEO GARO Group.

Utöver energieffektivisering och distribution av laddinfrastruktur diskuterades även elsäkerhet och vikten av standarder samt att dessa uppfylls. Detta för att skapa en hållbar och säker vardag, både idag och i morgon.

– Elsäkerhet är ett viktigt område, såväl för oss på GARO som för branschen. Att marknaden erbjuds produkter som har hög säkerhet syftar såklart till att skydda allmänheten och elinstallatörerna mot skada och brand vilket uppnås genom regelverk som styr vilka produkter som slutligen når slutanvändaren. Att frågan lyfts är glädjande och viktigt,  säger Niklas Rönnäng, Business Area Director GARO E-mobility.

Under besöket fick ministern även besöka produktionen av bland annat elbilsladdare och det var glädjande att se Farmanbars stora intresse för de anställda, produkterna och tekniken.