Fler tjänstebilsförare vill välja elbil

Tesla elbil statistik
Foto: Unsplash

Ny undersökning från LeasePlan: Fler tjänstebilsförare vill välja elbil – brist på laddstationer och incitament från regeringen bromsar fortsatt övergången.

Allt fler tjänstebilsförare vill välja eldrivna bilar. 31 procent uppger att de skulle välja en eldriven bil om de skulle byta bil imorgon och 65 procent uppger att de skulle välja en hybridbil. Bristen på laddstationer och incitament från regeringen är dock fortfarande faktorer som bromsar övergången till en eldriven fordonsflotta. Det visar en ny undersökning från LeasePlan.

LeasePlan har med hjälp av undersökningsföretaget Detector undersökt hur svenska tjänstebilsförare ställer sig till eldrivna bilar. Bland över 4000 svaranden uppger nära en tredjedel, 31 procent, att de skulle välja en elbil om de skulle göra sitt tjänstebilsval imorgon. Detta är nio procentenheter fler jämfört med när samma fråga ställdes i fjol. Ytterligare 33 procent skulle välja diesel + el och 32 procent bensin + el.

– Vi vet sedan tidigare att fem procent av de svenska tjänstebilsförarna kör elbil idag och det är glädjande att var tredje uppger att de kommer välja en eldriven bil nästa gång de byter bil. Samtidigt visar vår undersökning att bristen på laddstationer och incitament att byta från regeringen får många att tveka, säger Malin Malm Commercial Director på LeasePlan Sverige.

Bland de förare som uppger att de inte kan tänka sig att välja en elbil är de vanligaste anledningarna att räckvidden per laddning är för kort och att det finns för få laddningsstationer. Hela 76 procent av tjänstebilsförarna uppger att de tycker det finns för få laddningsstationer i Sverige och endast 12 procent uppger att de skulle känna sig bekväma med att göra en längre Europaresa med tanke på räckvidden och antalet laddningsstationer längs med vägarna. Endast 2 procent av tjänstebilsförarna uppger att de tycker det finns tillräckligt med laddstationer längs med de svenska vägarna.

Utbyggnaden av antal laddstationer har gått framåt under de senaste åren och för resor i städer eller längs med de största motor- och landsvägarna är det i regel enkelt att hitta en laddningsstation. Men på landsbygden, inte minst i norra delarna av Sverige, kan det vara svårare och som tjänstebilsförare är det ytterst viktigt att kunna resa bekymmersfritt och obehindrat i hela landet, säger Malin Malm.

Majoriteten, 52 procent, av tjänstebilsförarna anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till elbilar. Endast 12 procent anser att de gör det. Trots de nya Bonus Malus-regler som infördes 1 april 2021 som gör det förmånligare att ha elbil anser tjänstebilsförarna att det inte är nog. 54 procent anser att de nya reglerna är dåliga.

– Majoriteten av tjänstebilsförarna anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till en fossilfri fordonsflotta och vi på Leaseplan håller med. De nya förmånsreglerna som trädde i kraft första juli kommer helt klart ha negativ inverkan på övergången till elbilar. Vi önskar att regeringen tar ett omtag för att säkerställa att de statliga incitamenten verkligen slår rätt, säger Malin Malm.

Vilket bränsle skulle du välja om du skulle göra ditt tjänstebilsval imorgon?

Diesel + el, 33 %.

Bensin + el, 32 %.

El, 31 %.

Diesel, 19%.

Bensin 3%.

Bensin + Fordonsgas 1%.

Bensin + Etanol 0%.

Vet ej, 5%.

Kan du tänka dig att välja en elbil?

Ja, 67 %

Nej, 22 %.

Vet ej, 11 %.

Om nej, varför inte? (Flerval)

Räckvidden per laddning är för kort, 84 %.

Det finns för få laddningsstationer, 63 %.

För att batteriet tappar prestanda i kyla, 43 %.

Det är för dyrt, 29 %.

Oro för batteriets livslängd, 25 %.

Annat. 20 %.

För att andrahandsvärdet är oklart, 13 %.

Bilmodellerna tilltalar mig inte designmässigt, 7 %.

Om du har, eller skulle ha, en elbil, skulle du känna dig bekväm att göra en längre bilsemester i Europa med tanke på räckvidd och antal laddstationer längs med vägarna i Europa?

Ja, 12 %.

Nej, 68 %.

Ingen åsikt / Vet ej, 20 %.

Tycker du att det finns tillräckligt med laddstationer för elbil längs med de svenska vägarna?

Ja, 2 %.

Nej, 76 %.

Ingen åsikt / Vet ej, 22 %.

Tycker du att regeringen gör tillräckligt för att främja övergången till elbilar?

Ja, 12 %.

Nej, 52 %.

Tycker inte att de ska främja övergången, 15 %.

Vet ej, 21 %.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Detector på uppdrag av LeasePlan under april-maj 2021. Sammanlagt 4 236 tjänstebilsförare i Sverige svarade på undersökningen.