Bild: Pixabay

Gasbilar och laddhybrider dominerade körsträckan 2023

Under 2023 noterades en marginell ökning av den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar jämfört med året innan, en ökning med 0,3 procent. Detta trots att körsträckorna fortfarande var 3 procent lägre än innan pandemin, vilket markerar en fortsatt återhämtning i bilanvändningen. Trafikanalys officiella statistik över körsträckor visar att denna förändring har olika dimensioner när den bryts ner på fordonstyp och drivmedel.

För 2023 kördes det totalt 6,5 miljarder mil av personbilar i Sverige, en siffra som fortfarande ligger under nivåerna från 2019. Det är intressant att notera att lätta och tunga lastbilar såg en minskning i sina totala körsträckor med 1 respektive 3 procent, medan bussar upplevde en ökning med 2 procent.

När det kommer till personbilar varierade körsträckorna signifikant beroende på bränsletyp. Dieselbilar körde i genomsnitt 1,426 mil under året, jämfört med bensinbilar som endast körde 869 mil. Utmärkande var prestationen hos gasbilar och laddhybrider som båda noterade en imponerande genomsnittlig årlig körsträcka omkring 1,500 mil. Dessa siffror reflekterar en större driftseffektivitet och kanske en ökad benägenhet hos förare av dessa fordon att köra längre sträckor.

Det är tydligt att de genomsnittliga körsträckorna för personbilar har minskat sedan toppåret 2008, med en nedgång på 15 procent fram till 2023. Pandemiåret 2020 markerade den lägsta punkten med endast 1,100 mil i genomsnitt per bil. Denna trend kan delvis förklaras av en ökad medvetenhet om miljöpåverkan och en förändring i arbetsvanor, såsom distansarbete.

Vidare visar statistiken att den totala körsträckan för alla svenskregistrerade fordon ökade med 21 procent från 1999 till 2023, vilket understryker en långsiktig trend av ökad fordonanvändning över tid. Denna ökning speglar en fortsatt utveckling och tillväxt inom både person- och frakttransportområdena i Sverige.

Sammanfattningsvis visar denna statistik att gasbilar och laddhybrider inte bara erbjuder miljöfördelar, utan också har blivit populära val för svenska bilförare som tenderar att köra längre sträckor jämfört med traditionella bensin- och dieselbilar. Detta pekar mot en fortsatt evolution av bilmarknaden mot mer hållbara och effektiva transportlösningar.