Bild: Pixabay

Lastbalansering en självklarhet hos bostadsrättsföreningar

Som Laddsmart rapporterat i sin marknadsundersökning tidigare i april så är det mycket ovanligt, knappt en fjärdedel, av bostadsföreningar som behöver uppgradera sitt elsystem.

En bidragande anledning till det låga behovet av uppgradering är att installation av dynamisk lastbalansering är mer eller mindre regel vid installation för en BRF. Hela 85% av de tillfrågade leverantörerna svarade att de ofta eller alltid installerar dynamisk lastbalansering. Detta går också i linje med hur det ser ut på privata marknaden där Laddsmarts egna siffror visar på att nästan åtta av tio privatpersoner är positivt inställda till att inkludera lastbalansering vid köp av laddbox hemma.

Dynamisk lastbalansering innebär i korthet att laddstolparna automatiskt laddar bilarna endast med så mycket elektricitet som finns tillgänglig i fastigheten/bostadsrättsföreningens elsystem. På så vis undviker man alltså att det blir överbelastning på huvudsäkringen när många personer laddar sin bil samtidigt.

Enegic är en tredjepartstillverkare av en lastbalansering som passar laddstolparna Easee, Zaptec och Charge Amps, och deras grundare och teknikchef Tomas Öquist berättar att Enegics försäljning ökade inom alla segment förra året.

– Tomas informerar vidare att: Vi får in allt fler partners och vi märker att dynamisk lastbalansering numera är en självklarhet för bostadsrättsföreningar. Eftersom vi har möjlighet att hierarkiskt styra och mäta på flera punkter märker vi också att vi får allt fler avancerade frågor från elektriker och föreningarna själva. Kunskapen har tagit ett enormt kliv framåt jämfört med bara för ett par år sedan.

Att efterfrågan att installera lastbalansering ökar från bostadsrättsföreningar är något som Niklas Gran, VD på laddlösningsbolaget Laddboxbolaget håller med om, som kommenterar: “I takt med att laddstolparna får allt högre laddningseffekt och elpriset gått upp vill föreningen kunna vara flexibla med att justera laddningen både upp och ned. Sedan är det ju fördelaktigt ur ett säkerhetsperspektiv, så att man inte belastar elsystemet”.

Läs hela undersökningen här: Marknadsundersökning: Laddstolpar i BRF 2022