Bild: Pixabay

Majoriteten av nya bilar i januari laddbara

Den svenska fordonsmarknaden fortsätter sin resa mot elektrifiering. I januari 2024 nyregistrerades totalt 17 809 personbilar, varav över hälften, 52%, var laddbara fordon. Denna statistik från Trafikanalys understryker en växande trend mot mer hållbara transportalternativ i Sverige.

Jämfört med januari året innan ökade antalet nyregistrerade bilar med 17%, men det var fortfarande 14% färre än genomsnittet för en januarimånad under de senaste tio åren. Intressant är att bara 25% av dessa nyregistreringar var från privatpersoner, vilket indikerar ett betydande företagsintresse i fordonsmarknaden.

Specifikt för laddbara fordon var det 5 086 helelektriska bilar och 4 095 laddhybrider som registrerades under månaden. Detta innebär att 29% av de nyregistrerade bilarna var helelektriska och 23% laddhybrider. För helåret 2023 var andelen laddbara bilar ännu högre, på 58%.

Även marknaden för lätta och tunga lastbilar visar en ökning av elektrifieringen. Av de 2 842 lätta lastbilarna som registrerades i januari var 26% eldrivna, en ökning jämfört med en andel på 19% under hela 2023. För tunga lastbilar var andelen eldrivna fordon 5% av nyregistreringarna.

Bussmarknaden, starkt påverkad av offentliga upphandlingar, visade en blandad bild. Av de 65 nyregistrerade bussarna var 4 elektriska och 13 gasdrivna, medan resten var dieseldrivna.

Denna statistik, som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och sammanställd av Trafikanalys, ger en tydlig bild av transportsektorns framsteg mot elektrifiering. Med en ökande andel laddbara fordon i nyregistreringarna bekräftas trenden att Sverige rör sig mot en mer hållbar fordonsflotta. Mer detaljerad information om nyregistreringarna finns tillgänglig på Trafikanalys och SCB:s webbplatser.