Bild: Rawbike

RAWBIKE kör i Teslas hjulspår och sänker priset på sina elmopeder

Sveriges mest sålda elmoped, RAWBIKE, meddelar att de kommer att sänka priserna på alla sina elektriska mopeder, vilket gör elektrisk mobilitet ännu mer tillgänglig och attraktiv för konsumenter över hela världen. Med denna prisjustering följer RAWBIKE i fotspåren av Tesla, som nyligen sänkte sina priser på elbilar.

Andreas Falck, företagets VD, beskrev beslutet som rättvist givet det nuvarande ekonomiska klimatet. “Ett beslut som helt känns rätt ställt mot den ekonomiska situation vi befinner oss i, vi vill fortsätta bidra till en bredare och snabbare omställning till eldrivet på två hjul och minska inflationens påverkan mot den utvecklingen. Samtidigt känns det också rättvist. Handeln har normaliserats och fraktpriser har gått ner och detta skall gagna konsumenterna,” sa Falck.

Prisjusteringen kommer att tillämpas omedelbart och kommer att gälla för hela RAWBIKE:s sortiment av elmopeder. Genom att göra sina produkter mer tillgängliga hoppas RAWBIKE kunna bidra till en snabbare omställning till eldrivna fordon på två hjul, samt till en större marknadsandel inom eldriven mobilitet.

Detta beslut kommer att ha en stor påverkan på marknaden för elektriska mopeder och kan potentiellt leda till en ökad efterfrågan. Med fraktpriserna som sjunker och den ekonomiska situationen stabiliserande sig, kommer denna prissänkning att vara till fördel för konsumenterna.

RAWBIKE visar vägen framåt för eldriven mobilitet, genom att göra den mer tillgänglig och överkomlig, och sätter press på andra aktörer att följa efter. Med Tesla som en förebild, gör RAWBIKE ett modigt steg mot att öka tillgängligheten av hållbara transportalternativ.