Christer Thorén och Jan Nylander på Scania delade med sig av marknadstrender och utvecklingen kring elvägslösningar på det digitala seminariet.

Så ställer fordonsbranschen om till elektrifiering

Framtidens bussar och lastbilar kommer att gå på el. Det menar experter på fordonstillverkaren Scania.

– Det är billigare, och ger bättre livskvalitet, säger Jan Nylander.

Över 200 personer deltog när Alfred Nobel Science Park och MITC genom projektet TransMission anordnade ett digitalt seminarium om elektromobilitet med Scania. Två experter från Scania berättade om företagets eldrivna fordonsflotta och hur man spår att framtiden kommer att se ut.

Enligt Jan Nylander, rådgivare systemfrågor kring elektrifiering, är Sverige och Scania med tidigt i utvecklingen.

– Vi var först i världen att köra på allmän väg utanför Sandviken, det finns en stor potential att utnyttja.

Han nämner att elmotorer är billigare i drift än förbränningsmotorer, och att elfordonen även har andra fördelar som att de är tysta och inte vibrerar.

– I dag kör man varor till lastkajer, men med en ellastbil är det bara att backa in på lagret och lasta av, säger Jan Nylander.

Lätt omställning

Redan år 2015 hade Scania fem olika elfordon som har testats i trafik i olika områden. En buss har hybridmotor, en annan har elmotor som går att ladda induktivt under körning, och den tredje bussen är en ren batteribuss som man laddar när den står still.

– På ett sätt är omställningen lätt för oss, eftersom många delar är samma som på befintliga fordon. Man kan se det som att vi tar bort förbränningsmotorn och sätter dit batterier, säger Christer Thorén, projektledare elvägsfordon.

På lastbilssidan hade Scania år 2015 en hybridmotor och en eldriven modell som hämtar ström och laddar batteriet uppifrån likt ett tåg. Christer Thorén tror att det är den senare varianten som kommer att bli standard. Den kräver dock att man installerar elledningar ovan vägarna.

– Jag tror att de flesta lastbilar kommer att laddas över natten, och sedan kan de fyllas på under dagen på hög effekt, säger Christer Thorén.

Buss och lastbil

Scania har även kört över 200 000 kilometer med ellastbilar på en väg utanför Frankfurt i Tyskland, som har just järnvägsliknande strömförsörjning.

– Tekniskt kommer det att vara möjligt att köra buss och lastbil på samma väg, säger Christer Thorén.

Han anser att behovet att kunna ladda under körning är störst för tung trafik.

– En personbil kan i dag köra 50-70 mil på en laddning. Då borde det gå bra att ladda fordonet när det står still.

Det är oklart hur många tunga elfordon som krävs för att en elväg ska vara lönsam, men uppskattningar säger mellan 500 och 1 000 fordon per dygn. Det beror till stor del på hur trafiken kommer att beskattas.

I arbetet att elektrifiera de tunga fordonen har Scania även beslutat att bygga en batterifabrik.

– Den som ska jobba som fordonstekniker i framtiden måste kunna hantera el, avslutar Christer Thorén.