Foto: BMW

Stockholms nya el-zon invigd med trafikborgarråd Daniel Helldén

Stockholms innerstad har nu blivit en zon för automatisk elektrisk körning via en ny funktion från BMW. När man kör in i zonen med en laddhybrid från BMW kommer bilen automatiskt ställa om till helt elektrisk och utsläppsfri körning med hjälp av geofencing. Trafikborgarråd Daniel Helldén (mp) som premiärkörde zonen är positiv och menar att denna teknik kan innebära att Stockholm lättare når sina utsläppsmål.

För att främja omställningen till utsläppsfri bilkörning har BMW utvecklat den digitala funktionen eDrive-zones. Detta gör att laddhybrider, som har både en elektrisk och en vanlig motor, automatiskt ställer om till elektrisk körning när de kör in i ett fördefinierat område, såsom en miljözon, utan att föraren behöver göra något. Nu kommer den nya tekniken till Sverige och först ut är Stockholms innerstad, då området innanför tullarna blir till en zon för elektrifierad bilkörning. Trafikborgarråd Daniel Helldén har premiärtestat den nya funktionen och ser mycket positivt på vilka effekter den kan ge.

– Detta är en fantastisk utveckling. 50 procent av alla bilar som idag säljs idag i Stockholm är laddbara. Kan vi få de bilarna att gå på el i innerstan klarar vi mycket lättare våra utsläppsmål, säger Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Tekniken bygger på så kallad geofencing, där bilens GPS känner av när man kör in i det fördefinierade området. I Stockholms fall har området för zonen tagits fram tillsammans med Trafikverket, som gärna ser att fler aktörer följer BMW och tar fram liknande lösningar.

– Vi har tittat på hur geofencing kan användas för att tackla olika problem inom transportsystemet. Vad som gör denna funktion extra spännande är att det är för personbilar. Tidigare tester i Sverige har gjorts på tyngre trafik som lastbilar och bussar. Så vi är väldigt glada att BMW nu introducerar dessa zoner för personbilar i de svenska storstäderna, säger Johannes Berg, digitaliseringsutredare på Trafikverket.

BMW:s funktion är unik i sitt slag i världen. Utöver länder som Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Beligen finns eDrive-zoner nu i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men framöver kommer detta att lanseras i ännu fler städer. Tekniken är standard i de senaste laddhybriderna från BMW och finns idag redan tillgänglig för cirka 2500 BMW-bilar i Sverige.

− Det finns stora fördelar med att göra det smidigare och mer attraktivt att utnyttja elmotorn i de tusentals laddhybrider som finns ute på vägarna. Det har visat sig vara genomgående mer kostnadseffektivt för konsumenten att köra på el i stadsmiljöer, samtidigt som det både minskar buller och koldioxidutsläpp i städerna, säger Carl Lindwall, e-Mobility Specialist hos BMW Group Sverige.