Bild: Pexels

Varannan svensk överväger elbil

En ny europeisk undersökning genomförd av Easypark visar att mer än hälften av svenskarna överväger att skaffa elbil, antingen som sitt nästa bilköp eller i framtiden. Bland befintliga elbilsägare identifieras dock vissa utmaningar kopplat till laddningen av bilen.

I en stor europeisk undersökning har svenska techbolaget Easypark tittat på attityder och beteenden kopplat till bilkörning i allmänhet, och parkering i synnerhet. Resultatet visar att mer än hälften av svenskarna, 53 procent, överväger att skaffa elbil, antingen som sin nästa bil eller någon gång i framtiden. Bland de som redan kör elbil idag så upplevs utmaningar kopplat till laddningen av bilen, där för få laddstationer, för långsam laddning och svårigheter att hitta laddstationer utgör de tre främsta.

– Den tydliga efterfrågan på elbilar är tveklöst en väldigt positiv utveckling för såväl enskilda städer som för världen i stort. Undersökningen visar dock att elbilsladdning måste bli enklare, vilket vi på Easypark genom våra partnersamarbeten är stolta över att vara med och bidra till för att hjälpa fler att ladda sin elbil via det befintliga laddstolpsnätet, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Undersökningen visar också att de snart två senaste årens pandemi har fått svenskar att använda bilen mer, och med det även parkeringsappar. Det är i första hand flexibiliteten att kunna starta, stoppa och förlänga parkeringen med en parkeringsapp utan att uppsöka en parkeringsautomat, samt att spara pengar genom att enbart betala för den faktiska parkeringstiden, som uppskattas mest. Bland européer i stort är det fördelen med att slippa mynthantering som väger tyngst.

Det största irritationsmomentet som svenskarna upplever kopplat till parkering är att behöva leta efter parkeringsplatser samt att parkeringsplatserna är för trånga. Drygt var tredje person (33%) letar i genomsnitt i minst fem minuter efter en ledig plats när de ska parkera. Möjligheten att få hjälp att hitta en ledig parkeringsplats är därför också den innovation som flest efterfrågar (35%), följt av automatisk betalning för den faktiska parkeringstiden.

– Jag tror de flesta håller med om att det är frustrerande att behöva cirkulera för att hitta en ledig parkeringsplats. Det tar inte bara onödig tid utan det innebär också onödiga utsläpp. Det här är en central fråga för såväl bilförare som städer, och därför jobbar vi ständigt med att utveckla vår smarta AI-lösning Find som, baserat på data, hjälper förare att hitta lediga parkeringsplatser direkt i Easypark appen, säger Anders Bäck.

En tredjedel (31%) av alla tillfrågade uppger att de föredrar Easyparks app, före andra tillgängliga parkeringsappar på marknaden.

Resultat från studien

  • Studien visar att 53 procent av svenskarna överväger att köpa ett elfordon antingen som nästa bil, eller någon gång i framtiden.
  • 12 procent av svenskarna anser att för få laddstationer samt för långsam laddning är två av de främsta utmaningarna när man laddar bilen på offentlig plats. 11 procent anger att det är svårt att hitta laddstationerna.
  • 16 procent av svenskarna uppger att de använder bilen mer och 13 procent anger att de använder parkeringsappar mer till följd av Corona-pandemin.
  • 43 procent av svenskarna uppger att det är flexibiliteten i att kunna anpassa parkeringen utan att uppsöka en parkeringsautomat som man uppskattar mest med parkeringsappar. 38 procent uppger att den främsta fördelen är att man sparar pengar genom att enbart behöva betala för den faktiska parkeringstiden. I Europa som helhet uppger 32 procent att den främsta fördelen är att slippa hantera mynt.
  • Det som irriterar svenskarna mest med parkeringsupplevelsen är att behöva leta efter en ledig parkeringsplats (35%) och att parkeringsplatserna är för trånga (34%).
  • 33 procent av svenskarna letar i genomsnitt efter en parkeringsplats i minst fem minuter eller längre.
  • 35 procent av svenskarna uppger att möjligheten att få hjälp att hitta ledig parkeringsplats är den innovation man efterfrågar för framtiden. 31 procent uppger automatisk betalning för den faktiska parkeringstiden.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Easypark Group under perioden 23-28 augusti 2021. Totalt omfattade undersökningen 16 574 respondenter från Danmark, Finland, Italien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.