Bild: Wolt

Wolt och GoCiklo samarbetar om ny elmopedteknologi

Wolt inleder ett samarbete med mobilitetsbolaget GoCiklo, som arbetar med en ny teknologi för elmopeder där fordonens batterier byts istället för att laddas. Samarbetet är en del av en större satsning som Wolt nu genomför i Sverige för att få fler kurirpartners att välja elektrifierade fordonsalternativ och därmed minska utsläppen från leveranser.

Under förra året lanserade Wolt en omfattande, global hållbarhetssatsning som bland annat fokuserar på att minska matsvinn från restauranger, hitta lösningar för mer hållbar paketering av produkter från såväl butiker som restauranger och vara drivande i att bolagets alla partners ställer om till mer hållbara alternativ.

Men en av de mest centrala delarna i hållbarhetssatsningen är reduktion av utsläpp från de leveranser som Wolt ansvarar för. I Sverige kommer man redan under första kvartalet att dra igång ett antal projekt för att adressera denna fråga, och ett av dessa projekt är samarbetet med mobilitetsbolaget GoCiklo.

GoCiklo håller på att etablera en ny teknologi i Sverige och Europa som bygger på att man byter batterier på elfordon istället för att ladda dem. Batterierna byts och laddas vid “swap-stationer” som finns mitt i centrala Stockholm där kurirerna byter batteri på 10 sekunder istället för att ladda med sladd. Under september förra året lanserade man i Göteborg och hittills har 10 000 batteribyten genomförts för de mopeder som körs i Göteborg och Stockholm.

När man nu lanserar i Stockholm står fyra swap-stationer klara och antalet kommer inom kort öka, med en kapacitet för 300 fordon.

Initialt kommer Wolt att satsa på Stockholm och de kurirer som är aktiva i huvudstaden, då Stockholm är den stad som Wolt har flest leveranser i. Hos Wolt är det kurirerna själva som bestämmer vilka fordon de vill köra, och intresset har hittills varit mycket stort att testa den nya teknologin. Under ett lanseringsevent som anordnades förra veckan hämtade 10 kurirer upp sin nya elmoped och ytterligare 20 var på plats för att testa.

Richard Lindeen är ansvarig för Wolts hållbarhetsfrågor i Sverige och säger:

– Detta är en mycket intressant lösning för oss och för våra kurirpartners, som ofta använder moped för att leverera. Tack vare att man kan byta batterier istället för att ladda dem blir ju dessa mopeder likvärdiga med fossila alternativ, det är såväl enklare som snabbare att byta ett batteri än att tanka. Att så pass många av våra kurirpartners är intresserade av detta vittnar om att det finns goda möjligheter att skala upp detta.

Lanserar fond för att ställa om till elektrifierat
Ett annat projekt som Wolt driver i Sverige är Better Cities Fund där bolagets kurirpartners kan söka bidrag för att ställa om till fossilfria fordonsalternativ, och där kan det handla om allt från elmopeder till elbilar. Här jobbar Wolt med bl.a. hållbarhetsföretaget South Pole, där man tidigare investerat i koldioxidkompensation. Richard Lindeen säger:

– Vi förflyttar nu vår investering i koldioxidkompensation till denna fond som South Pole hjälper oss att sköta. Vi anser att resurserna används bättre på detta sätt, och vi kan hjälpa våra kurirer att ställa om. Vår målsättning är att dessa projekt ska inspirera fler kurirpartners att välja fossilfria alternativ och därigenom minska utsläppen från de leveranser som genomförs via vår plattform.