Bild: XPENG

XPENG AEROHT presenterar flygande bil

XPENG AEROHT, dotterbolag till den innovativa XPENG Motors, har tagit ett stort steg in i framtiden för persontransport genom att presentera den modulära flygande bilen “Land Aircraft Carrier” vid XPENG Tech Day 2023. Detta revolutionerande koncept kombinerar fördelarna med traditionell bilkörning och flygning i ett och samma fordon.

“Land Aircraft Carrier” är en unik tvådelad konstruktion som möjliggör en smidig övergång mellan körning på marken och flygning i luften. Luftmodulen är avsedd för flygning på låg höjd med vertikal startkapacitet, medan markmodulen omsluter luftmodulen för transport på vägar. Denna modulära struktur är inte bara imponerande ur ett tekniskt perspektiv, utan också från ett praktiskt synsätt, med kapacitet att rymma 4-5 passagerare och ett hybridkraftsystem för utökad räckvidd.

Den avancerade designen av fordonet framgår tydligt i dess cybermekaniska estetik med skarpa linjer och släta ytor. Luftmodulen, som är ett helt elektriskt pilotstyrt flygplan, har stöd för både manuella och automatiska körlägen och erbjuder en cockpit med 270° panoramavy.

XPENG AEROHT har även fokuserat på att göra resandet så enkelt som möjligt med ett automatiserat system som hanterar separation och kombination av luft- och markmodulerna, vilket förlänger flygtiden och förenklar användningen. Denna innovation har potential att inte bara förändra privat transport utan även tjäna offentliga sektorer som räddningstjänsten.

Vidare presenterades den senaste designen av XPENG AEROHT:s eVTOL-fordon (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) under evenemanget. Denna design innehåller vikbara komponenter som manipulatorarmar och rotorsystem, vilket gör fordonet lika smidigt på marken som i luften.

Säkerhet är en central del i XPENG AEROHT:s designfilosofi. Den modulära flygande bilens luftmodul har en konfiguration med sex axlar och sex rotorer för att uppfylla strikta säkerhetsstandarder. Vid rotorhaveri säkerställer flygkontrollsystemets snabba algoritmjusteringar att flygplanet fortsätter att fungera säkert. Dessutom har man utvecklat ett räddningssystem med flera fallskärmar, vilket framgångsrikt testades på låg höjd.

Politiska och regulatoriska steg har tagits för att underlätta integrationen av flygande bilar i samhällssystemet. I Kina har över 120 politiska beslut rörande ekonomin för låghöjdsflygningar offentliggjorts, vilket återspeglar en stark vilja att främja flyginnovation. Dessa initiativ är ett tydligt tecken på att flygande bilar är mer än bara en futuristisk vision – de är en realitet som närmar sig allt snabbare och som utlovar en revolution inom persontransport.