Bild: Zaptec

Zaptec Sverige ser en ökning på 120% i omsättningen under 2022

Det norska laddboxföretaget Zaptec har mer än fördubblat sin omsättning i Sverige under 2022, enligt företagets nyligen publicerade årsredovisning. Ökningen, från 73,7 miljoner kronor 2021 till 162,8 miljoner kronor 2022, är ett tydligt tecken på företagets starka tillväxt på den svenska marknaden.

Denna försäljningsökning har skett samtidigt som intresset för elbilar bland svenskarna fortsätter att vara starkt. Zaptec Sverige har nu sett en ökad omsättning för fjärde året i rad. För att sätta detta i perspektiv låg omsättningen för Zaptec Sverige på 19,7 miljoner kronor 2020 och 284 000 kronor 2019.

“Det är framför allt det fantastiska svenska teamet som har gjort den här utvecklingen möjlig. Jag vill även tacka våra kollegor inom Zaptec-koncernen och våra kunder, återförsäljare och partners för det otroliga jobb de lägger ner för att göra det här resultatet möjligt,” säger Axel Philipson, VD på Zaptec Sverige.

Zaptec har gjort betydande framsteg på den svenska marknaden med den prisbelönta Zaptec Go. Företagets erbjudande av högkvalitativa, säkra, smarta och attraktiva laddboxar har lockat en ökande kundkrets bestående av både privatpersoner och företag.

Företaget har också nyligen fått patent på sin teknik för fasbalansering, som gör det möjligt att driva stora laddanläggningar för flera elbilar på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Zaptec har ambitiösa framtidsplaner och avser att fortsätta driva innovation inom elbilsladdning. Med det växande behovet av pålitlig laddinfrastruktur är företaget välpositionerat för att möta marknadens efterfrågan.

“Framöver hoppas vi kunna bidra ännu mer till att utveckla laddboxmarknaden, exempelvis genom implementeringen av ISO 15118-standarden för att hjälpa till att göra elbilar till en resurs för elnätet. Med detta på plats påskyndar vi också Plug&Charge tekniken, vilket innebär smidigare betalningslösningar för alla elbilsägare,” säger Axel Philipson.