Foto: Pixabay

Ännu en månad där bilhandeln säljer mer bilar än privatpersoner

Under januari månad minskade antalet totalt sålda begagnade bilar till privatpersoner med 6,8% jämfört med samma månad föregående år.

Räknat i antalet bilar såldes det totalt 79 346 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 5 814 bilar färre än i januari 2020.

– Vi ser nu en svag dämpning på marknaden under början av 2021. Prisnivåerna har planat ut på en nivå som fortsatt är högre än innan pandemin men nu börjar det likna något som vi kan kalla en normalnivå. Vi ser att många byter bil, trots en ännu inte klubbad regeländring gällande hybrider, för att många haft sin bil längre än normalt och det inte längre är ekonomiskt hållbart att vänta. Vi tror på en ökad försäljning av nybil under senare delen av februari, som kommer hålla i sig under våren och befästa prisutvecklingen på begagnat, säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Bilhandeln minskade med 3,8 % i januari

Bilhandeln sålde totalt 41 117 begagnade bilar till privatpersoner under januari månad, vilket är en minskning med 3,8 % jämfört med samma månad förra året.

Privatmarknaden minskade med 10 % i januari

35 986 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i januari månad, vilket är en minskning med 10 % jämfört med samma månad förra året.

– Trenden att bilhandeln fortsätter ta marknadsandelar från privatmarknaden fortsätter under januari. Bilhandeln säljer mer bilar till privatpersoner (41 117) än försäljningen privatperson till privatperson (35 986) och skillnaden ökar jämfört med 2020. Vi anser att de största faktorerna bakom skiftet är att bilhandeln varit snabba att anamma en ökad digitalisering samt ett brett utbud av tilläggstjänster, avslutar Johan Browaldh.