En smidig kundresa för Lynk & Co:s användare säkerställs med Arvatos plattform Aqount. Foto: Lynk & Co

Arvato säkrar lanseringen av Lynk & Co:s innovativa mobilitetskoncept

Arvato Financial Solutions säkrar lanseringen av Lynk & Co:s nya innovativa mobilitetskoncept i sju europeiska länder, inklusive Sverige. Med hjälp av den tekniska plattformen Aqount säkerställs en smidig kundresa, från beställning till betalning.

Via Lynk & Co är det inte bara möjligt att köpa en bil – tecknar man ett månatligt medlemskap får man tillgång till en bil vid behov. Som medlem i “Lynk & Co Club” bestämmer man också när, med vem och på vilka villkor man delar bilen. Detta innebär lägre kostnader för användarna och ett ökat nyttjande per fordon. Privatägda bilar används endast 4 procent per dag i genomsnitt, vilket Lynk & Co med sitt unika delningskoncept vill ändra på. I framtiden räknar man med att nyttjandegraden av Lynk & Co:s bilar uppgår till hela 80 procent per dag.

– Denna högre nyttjandegrad är revolutionerande och innebär stora vinster när det kommer till bland annat hållbarhet. Innovativa företag som Lynk & Co behöver partners som säkerställer den bakomliggande tekniken. Vi är glada över att Lynk & Co valt att ingå partnerskap med oss, där vi med vår Mobility-plattform ”Aqount” levererar operativsystemet för order-to-cash, säger Kay Dallmann, Senior Vice President på Arvato Financial Solutions.

– Som experter på mobilitet vill vi göra det enkelt och problemfritt att få tillgång till bil. När en bil delas mellan våra medlemmar måste betalningen mellan dem också vara enkel och smidig. Arvato Financial Solutions har den expertis som vi har letat efter för att genomföra komplexa betalningsprocesser. Tillsammans har vi stegvis utvecklat konceptet, alltid med ambitionen att ha fokus på enkelhet och kunden genom hela kundresan, säger Alain Visser, VD på Lynk & Co.

Viktiga bakgrundsprocesser som utvecklats gemensamt

Kombinationen av prenumeration och delning skapar komplexitet och ställer därför höga krav på välfungerande processer och system. Denna komplexitet är dock ingenting som användaren märker av. Lynk & Co har investerat i att skapa en smidig kundresa från att köpa en bil, teckna ett löpande medlemskap, dela eller hyra ett fordon och genomföra betalningen för detta. En smidig kundresa för användaren är av största vikt, och säkerställs med Arvatos plattform Aqount.

Aqount hanterar hela processen från beställning till betalning, och möjliggör ett modulärt samspel mellan prenumerations- och marknadsplatsfunktioner. De enskilda stegen, som t ex riskbedömning, prenumerationshantering, betalningsprocesser och fordringshantering flätas samman på ett optimalt sätt. Med digitala processer och en hög grad av automatisering gör Arvato Financial Solutions det möjligt med en personlig, flexibel kommunikation med kunderna.

Att lyfta internationellt

En annan utmaning under lanseringen var att lansera ett nytt mobilitetskoncept internationellt. Lynk & Co finns idag i Tyskland, Sverige, Belgien, Nederländerna, Spanien, Italien och Frankrike. Arvato Financial Solutions har med sin lokala närvaro i dessa länder gjort det möjligt med en internationell implementering där kundresor har optimerats med hänsyn till rättsliga villkor och val av betalningsmetoder.