Foto: Ford

Ford sätter ambitiösa klimatmål i sin hållbarhetsrapport för 2021

På vägen mot att bygga en bättre värld för framtida generationer har Ford meddelat betydande utsläppsmål för växthusgaser i sin hållbarhetsrapport för 2021 Integrated Sustainability and Financial Report, milstolpar som ska hjälpa bolaget att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050.

Ford har använt tillvägagångssättet från Science Based Targets-initiativet (SBTi) för att fastställa interimistiska utsläppsmål som är i linje med vad de senaste klimatforskarna anser nödvändiga för att uppnå målen i Parisavtalet. 2035-målen består i att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser från företagets globala verksamhet med 76 procent och från nya fordon som säljs globalt med 50 procent per kilometer.

Nyckeln till minskningen av utsläpp är utvecklingen av elektrifierade fordon. Fords strategi i Europa är att gå all-in med elektrifiering, där personbilarna ska vara helelektriska till 2030. För transportbilar kommer Fords produktsortiment i Europa att ha nollutsläppskompabilitet redan 2024.

I spetsen för övergången till el är investeringen på 1 miljard dollar för att transformera företagets fabrik i Köln till ett centrum för tillverkning av elbilar, Fords första elbilsanläggning i Europa. Nästa generations Ford Transit Custom-sortiment kommer också att inkludera helelektriska modeller byggda av Ford Otosan i Turkiet, vilket ytterligare främjar Fords elektrifieringsstrategi och ledande ställning för transportbilar i Europa.

– Vi tar på oss ledartröjan för att uppnå koldioxidneutralitet eftersom det är rätt för kunder, planeten och för Ford. Nittiofem procent av våra koldioxidutsläpp kommer idag från våra fordon, verksamheter och leverantörer, och vi hanterar alla tre områdena med brådska och optimism, säger Bob Holycross, chef för miljö, hållbarhet och säkerhet på Ford Motor Company.

Företagets mål för koldioxidneutralitet 2050 är anpassat till Paris klimatavtal, som Ford stöder fullt ut.

Ford fokuserar på att investera i elbilar, autonoma fordon och uppkopplade lösningar. Företaget fördubblade nyligen investeringen i elbilar till 22 miljarder dollar fram till 2026, eftersom Ford fortsätter att elektrifiera några av sina mest populära modeller – inklusive den efterlängtade Mustang Mach-E, som rullades ut i Nordamerika i slutet av 2020, följt av Europa under första halvan av 2021 och anländer till Kina senare i år.

Förutom investeringarna på 1 miljard dollar för omställningen i Köln, har byggnationen redan påbörjats på det nya Rouge Electric Vehicle Center i Dearborn, USA, där en helelektrisk Ford F-150 kommer att byggas. Dessa investeringar – tillsammans med ytterligare 1 miljard dollar som tillkännagavs i februari för att förändra verksamheten i Pretoria, Sydafrika – kommer ytterligare att bidra till att minska Fords totala koldioxidavtryck.

Ford har en stark historia när det gäller att göra sin verksamhet mer hållbar. Under det senaste decenniet har Ford uppnått en minskning av koldioxidavtrycket med 40 procent genom förbättrad energieffektivitet och bevarande av företagets anläggningar samt tillverkningsprocesser. Fords mål att använda 100 procent lokal förnybar el till alla fabriker fram till 2035.

Ford har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter genom alla aspekter av försörjningskedjan. Tidigare i år producerade företaget en kodex för försörjningskedjan som beskriver förväntningarna och standarderna som krävs av leverantörskedjepartners och blev också den första amerikanska biltillverkaren som gick med i Initiative for Responsible Mining Assurance, eller IRMA, för ansvarsfulla inköp av råvaror som används vid fordonsproduktion.

Dessutom granskas Fords leveranskedjeaktiviteter av Responsible Business Alliance när det gäller företagens sociala ansvar.

I Europa är Ford nu en ledande partner för ”DRIVE Sustainability”, ett biltillverkare-initiativ för att ta itu med etiska frågor, miljö- och arbetsrättigheter på alla nivåer i försörjningskedjan.

Under det senaste året har Ford spelat en viktig roll när det gäller att använda konstruktions- och tillverkningsexpertis. Produktionen av befintliga fordonsdelar har ställts om för att hjälpa till med att producera tusentals enheter av medicinsk utrustning som ventilatorer och andningsskydd, som svar på COVID-19-pandemin.

År 2020 producerade man nästan 100 miljoner ansiktsmasker, 20 miljoner ansiktsskydd, 50 000 patientventilatorer, 1,6 miljoner tvättbara isoleringsklänningar och i samarbete med 3M mer än 32 000 respiratorer med luftrening. Dessutom distribuerade Ford genom sin Ford Motor Company Fundmer än 55 miljoner ansiktsmasker till ideella organisationer, Ford-återförsäljare, myndigheter, skolor och akutvård i alla 50 amerikanska stater under de senaste fem månaderna det senaste året. Detta som en del av åtagandet att bidra med 120 miljoner masker till samhällen i riskzonen i mitten av detta år.

I Europa har Ford Fund tillhandahållit nästan 500 000 dollar till ideella organisationer för att stödja nödhjälpsinsatser kopplade till livsmedelsförsörjning, medicinsk utrustning och skyddskläder, IT och virtuella resurser och rådgivningstjänster, bland andra behov. Ford UK gjorde ett tomt lager till en fabrik för att göra nyckelkomponenter för de 11 700 Penlon-respiratorerna som producerades under VentilatorChallengeUK.

– Ford är fortsatt engagerade i att påskynda utvecklingen mot elektrifierade fordon och uppnå koldioxidneutralitet. De senaste tolv månaderna har ytterligare betonat vikten av att ta hand om vår värld och varandra. Det är inte dags att luta sig tillbaka. Det är dags att agera. Vi bygger framtiden nu, som en bättre värld för alla, säger Stuart Southgate, chef för Sustainability, Environmental and Safety Engineering, Ford of Europe.