Foto: Unsplash

Försäljningsrekord för begagnade elbilar

Försäljningen av begagnade elbilar ökade med över 150 procent under årets tredje kvartal. Samtidigt stod bensin- och dieselbilarna för ett jättetapp – minus 30 000 fordon. Det visar en rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Under det tredje kvartalet minskade försäljningen av bilar på andrahandsmarknaden. Totalt såldes 367 347 bilar fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. Det är 22 925 färre än fjolårets rekordsiffra (-5,9 %).

– Fjolårets tredje kvartal påverkades starkt av coronapandemins effekter då vi såg en kraftigt ökad efterfrågan på privata fordon samtidigt som bilindustrin hade svårt att leverera. Nu när situationen börjar stabilisera sig får vi en viss tillbakagång som är väntad. Men försäljningssiffrorna ligger fortfarande på historiskt höga nivåer, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Fossildrivna bilar bakom minskningen
Det såldes nästan 30 000 färre bensin- och dieselbilar under årets tredje kvartal. Samtidigt ökade försäljningen av laddbara bilar mer än någon gång tidigare. Mest ökade försäljningen av elbilar (+153,1 %).

– Det är all time high för laddbara bilar, både i antalet sålda fordon och i försäljningstillväxt. Intresset är enormt och den snabba ökningen av nyregistreringar bäddar för nya rekord i närtid, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningen minskade i samtliga län. Mest i Kalmar (-10,1 %), Gotland (-9,8 %) och Södermanland (-8,8 %). Även exporten minskade kraftigt och bidrog till försäljningstappet. Totalt exporterades det cirka 9 051 färre bilar än i fjol, en minskning med 32,3 procent.

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q3 2021

Län Q3 2021 Q3 2020 Förändring (%)
Stockholm 63 113 68 068 -7,3
Uppsala 12 736 13 648 -6,7
Södermanland 12 000 13 162 -8.8
Östergötland 16 629 17 523 -5,1
Jönköping 13 881 14 586 -4,8
Kronoberg 8 009 8 744 -8,4
Kalmar 10 073 11 264 -10,1
Gotland 2 385 2 643 -9,8
Blekinge 6 331 6 481 -2,3
Skåne 50 745 53 433 -5,0
Halland 12 230 12 506 -2,2
Västra Götaland 56 708 61 061 -7,1
Värmland 12 648 13 408 -5,7
Örebro 13 578 13 787 -1,5
Västmanland 11 494 12 015 -4,3
Dalarna 12 842 13 404 -4,2
Gävleborg 12 561 12 938 -2,9
Västernorrland 10 839 11 582 -6,4
Jämtland 5 986 6 483 -7,7
Västerbotten 11 000 11 515 -4,5
Norrbotten 11 415 11 856 -3,7
Län saknas 144 165 -12,7
Summa 367 347 390 272 -5,9
Drivmedel Q3 2021 Q3 2020 Q3 21 vs. Q3 20
Antal Andel Antal Andel +/- Antal +/- %
Bensin 210 781 57,4 233 328 59,8 -22 547 -9,7
Diesel 120 649 32,8 128 001 32,8 -7 352 -5,7
Etanol 12 159 3,3 13 194 3,4 -1 035 -7,8
Elhybrid 8 304 2,3 6 137 1,6 +2 167 +35,3
Laddhybrid 8 230 2,2 4 142 1,1 +4 088 +98,7
Gas 2 165 0,6 2 543 0,7 -378 -14,9
El 3 640 1,0 1 438 0,4 +2 202 +153,1
Övrigt 1 419 0,4 1 489 0,4 -70 -4,7

Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom.