Samarbetet med Einride är en viktigt del i att uppnå de målen och innebär att alla transporter mellan Stadiums tre lager i Norrköping från den första september körs med elektriska lastbilar. Bild: Stadium

Stadium elektrifierar transporter med Einride

Sport- och sportmodekedjan Stadium tar ett ytterligare kliv i sitt hållbarhetsarbete. Genom ett samarbete med transportechbolaget Einride fortsätter bolaget nu arbetet med att elektrifiera och automatisera lagertransporter. Från september kommer alla transporter mellan Stadiums tre lager i Norrköpingsområdet att ske elektriskt och digitalt.

Som Sveriges ledande sportkedja, med målet att aktivera världen, är hållbarhetsfrågor ett fokusområde för Stadium. Stadium ska fortsätta att motverka stillasittande och öka hälsa och välbefinnande idag och imorgon, och då är det avgörande att företaget arbetar aktivt med det övergripande målet att ta fram och sälja produkter på ett ansvarsfullt sätt för människa, djur och miljö. Stadiums egna verksamhet ska vara klimatneutral år 2025, samma år ska klimatavtrycket från företagets egna varumärken halverats och till år 2030 ska verksamhetens totala klimatavtryck vara halverat.

Samarbetet med Einride är en viktigt del i att uppnå de målen och innebär att alla transporter mellan Stadiums tre lager i Norrköping från den första september körs med elektriska lastbilar.

Lastbilar och laddningsinfrastruktur är nu på plats och leveranserna samordnas genom Einrides digitala plattform Saga. Omställningen väntas spara 42 ton i koldioxidutsläpp och 344 kg kväveoxider på tre år, en minskning med 81 procent jämfört med att köra med diesel.

– Det här samarbetet är en viktig milstolpe för vårt hållbarhetsarbete och en del av den kraftfulla investeringen vi gör i att effektivisera och modernisera vår logistikkedja, där även den pågående projekteringen av vårt nya logistikcentrum ingår. Vi är i stark tillväxt, men det innebär inte att vi är beredda att kompromissa med våra hållbarhetsmål – tvärtom blir de ännu viktigare att investera i, säger Victor Stridh, Head of Logistics på Stadium.

– Hela branschen står just nu inför ett paradigmskifte och vi ser en enorm efterfrågan på elektrifiering och digitalisering av tunga transporter. Vi är glada över att arbeta med en så framåtsträvande partner som Stadium och kunna erbjuda en helhetslösning för en enkel omställning till smartare, grönare och mer kostnadseffektiv frakt, säger Robert Ziegler, Europachef på Einride.

Även förarna, Göran och Jimmy Lundqvist, som har ett mångårigt samarbete med Stadium, ser fram emot förändringen.

– Allt har rullat på bra under inkörningsperioden. Det är ingen större skillnad i förarupplevelsen bortsett från att de nya bilarna är helt tystgående och vibrerar mindre, vilket förstås känns bra, och man får köra lite annorlunda om man vill maximera batterikapaciteten. Vi är glada över att vara en del av det här. Vi inom åkeribranschen vill också bidra till lösningar på miljöutmaningarna. Elektrifieringen av branschen har gått fortare än jag hade gissat för några år sedan, och inom några år är jag säker på att vi har många fler elfordon även i vår övriga verksamhet, säger Göran Lundqvist.