EY Global Mobility Solutions Leader Martin Cardell. Bild: EY

Svenskt intresse för elbilar växer

Enligt en ny rapport från EY (Ernst & Young) visar svenskarnas bilköpsplaner tecken på en växande förkärlek för elbilar, trots en generell nedgång i bilköp. Undersökningen visar att 64% av de svenskar som planerar att köpa bil föredrar en eldriven modell, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med förra året.

EY Mobility Consumer Index, en årlig global undersökning som utforskar resvanor och transportpreferenser, baseras på svar från 15 000 respondenter från 20 länder, inklusive Sverige. Undersökningen avslöjade att endast 27 procent av svenskarna planerar att köpa en bil de närmaste 24 månaderna, en minskning med 6 procentenheter från föregående år.

“Den försämrade ekonomin har lett till att fler svenskar betraktar elbilar som ett mer ekonomiskt gynnsamt alternativ”, förklarar Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader. Trots detta har försäljningen av elbilar generellt minskat under första halvåret 2023, en trend som delvis beror på det minskade köputrymmet och det avskaffade klimatbonusprogrammet.

Undersökningen visar också att de så kallade “räckviddsångesten” och “laddningsångesten” är utbredda i Sverige, med 45 procent av respondenterna som uttrycker räckviddsbekymmer, jämfört med det globala genomsnittet på 29 procent. Även oro för brist på laddningsstationer är mer framträdande i Sverige, med 37 procent jämfört med det globala genomsnittet på 31 procent.

Trots dessa hinder har intresset för renodlade elbilar ökat från 21 till 25 procent under det senaste året bland de svenskar som planerar att köpa bil. Men intresset för elhybrider har ökat mer, nu föredras av 26 procent av svenskarna som planerar att köpa bil, jämfört med endast 16 procent år 2022. Prognoser tyder på att elbilar kommer att dominera marknaden framöver, med förväntan om att renodlade elbilar kommer att stå för hela 92 procent av personbilsförsäljningen till 2030.

Cardell tillägger: “När lägre driftkostnad lockar men bristande batterikapacitet och laddinfrastruktur avskräcker blir en hybridbil den naturliga lösningen. Men allteftersom tekniken mognar och laddinfrastrukturen byggs ut blir renodlade elbilar ett allt attraktivare alternativ.”