ID.4 är Sveriges mest registrerade elbil under 2021, här som fyrhjulsdriven GTX-version. Bild: Volkswagen

VW:s leveranser av elbilar fördubblades 2021

Brist på halvledare ledde till en liten minskning av de globala leveranserna på 4,5 procent. Volkswagen Group Sverige registrerade under januari-december 2021 totalt 76 557 bilar, varav 17 354 helt eldrivna bilar, en andel på 22,7 %.

Volkswagen-koncernen har under året drivit på omställningen till en hållbar, mjukvarucentrerad mobilitetsgrupp och närmare fördubblat leveranserna av elbilar till 452 900 bilar jämfört med samma period förra året. Dessa står nu för 5,1 procent av de totala leveranserna, en ökning från 2,5 procent föregående år.

Koncernen är med god marginal europeisk marknadsledare för elbilar och nådde med cirka 7,5 procent den näst största andelen av den viktiga amerikanska marknaden. I Kina levererades 92 700 elbilar, mer än fyra gånger så många som 2020. Även försäljningen av laddhybrider globalt steg markant till 309 500 bilar (+61 %).

Totalt levererade koncernen 8 882 000 fordon till kunder runt om i världen. Som prognostiserat ledde den globala bristen på halvledare till en liten minskning på 4,5 procent jämfört med 2020 trots hög kundefterfrågan och fulla orderböcker.

– 2021 var ett mycket utmanande år på grund av bristen på halvledare globalt, men vi implementerade konsekvent vår tydliga framtidskurs mot NEW AUTO. En volymfördubbling för våra elbilar och den stora efterfrågan på alla våra fordon visar tydligt att vi är på rätt väg. Detta bygger vi vidare på under innevarande år och vi fortsätter att driva på vår omställning, säger Christian Dahlheim, koncernens försäljningschef.

Koncernens bästsäljande elbilsmodeller 2021 var (i enheter):

  • Volkswagen ID.4: 119 600
  • Volkswagen ID.3: 75 500
  • Audi e-tron (inkl. Sportback): 49 200
  • ŠKODA Enyaq iV: 44 700
  • Volkswagen e-up!1: 41 400
  • Porsche Taycan (inkl. Turismo): 41 300

    1e-up!: förbrukning i kWh/100 km: 12,9 – 12,7 (kombinerat), CO2-utsläpp i g/km: 0; effektivitetsklass: A+

Leveranserna i regionerna har utvecklats enligt följande under 2021

Totalt levererades 3 518 700 bilar i Europa (-2,7 %). I Västeuropa mottog 2 860 400 kunder en bil från koncernens märken (-2,7 procent). Elbilarna var mycket populära i denna region och stod för 10,5 procent av koncernens leveranser i Västeuropa (2020: 6,2 procent). Detta gör koncernen till klar marknadsledare inom elbilar i Europa. Efterfrågan på elbilar var ännu starkare i Tyskland, koncernens hemmamarknad, där elbilar utgjorde 11,4 procent av koncernens leveranser (2020: 5,9 procent). Här överlämnades totalt 991 900 bilar över alla drivsystem till kunderna (-9,6 %). Leveranserna i Central- och Östeuropa sjönk med 2,8 procent till 658 300 bilar.

Enligt definitiva helårssiffror från BIL Sweden är totalmarknaden i Sverige 301 006 fordon, varav elbilar 57 473 (19,1 %) respektive laddhybrider 77 842 (25,9 %). VGS andel av totalmarknaden för elbilar är 29,8 % och för laddhybrider 15,8 %. VGS andel av totalmarknaden för både elbilar & laddhybrider är 21,7 %, exklusive lätta lastbilar.

VGS registrerade under januari-december 2021 totalt 76 557 bilar (exklusive lätta lastbilar), varav laddbara bilar 29 617, en andel på 38,6 %. Antalet helt eldrivna bilar var 17 354 (22,7%). Se bifogad tabell.

– Det har varit ett mycket speciellt år med tanke på COVID och den globala komponent- och halvledarbristen, som lett till att vi inte kunnat leverera så många bilar som vi önskat. Vi ser ett mycket stort kundintresse i marknaden och har under 2021 väsentligt ökat vårt kundordertecknande. Särskilt positiv är vår starka utveckling på eldrivet, där vi är den klart ledande aktören i Sverige, säger Claes Jerveland, VGS VD.