Bild: Zemission

Zemissions lösning ökar elfordons räckvidd

El och hybridbilar är populära, men kommer med ett dolt problem. Uppvärmningen av bilens kupé och batterier kräver mycket energi, och denna bör inte komma från bilens batteri. Traditionella kupévärmare saknar avgasrening, men Zemission har en patenterad lösning som är synnerligen miljövänlig samtidigt som den sparar batteri till fler mil på vägen.

Elvärme dränerar batterierna

En möjlig lösning när det gäller att värma kupén i en hybridbil skulle kunna vara att installera en elektrisk värmare. En enkel och snabb lösning som tyvärr medför flera nackdelar. Att värma kupén kräver mycket energi vilket drar mycket ström från batterierna. Följden blir att hybridbilens räckvidd på ren eldrift förkortas rejält. Förbränningsmotorn måste då startas vilket man egentligen vill undvika i det längsta.

Värmning av bilens batterier

Kalla batterier har väsentligt sämre prestanda. Belastning av batterier vid låga temperaturer förkortar livslängden. Zemissions miljövänliga värmare är lösningen.