Pressbild: Volvo - bildmontage

Martin & Servera bygger elfordonsflotta

Martin & Servera bygger landets största elfordonsflotta för distribution till Sveriges restauranger.

Martin & Servera Logistik och Volvo Lastvagnar har skrivit avtal om beställning av totalt sex elfordon för tung fordonstrafik. Det är Volvos enskilt största affär på tunga elektrifierade fordon någonsin i Sverige och gör Martin & Servera till ägare av en av landets största elfordonsflottor för tung trafik – helt i linje med koncernens långsiktiga hållbarhetsmål: klimatneutral verksamhet till 2030.

–Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen för att minska användningen av fossila bränslen, reducera luftföroreningar och minska buller i trafikmiljön, säger Stefan Bergström Hedmark, vd Martin & Servera Logistik.

En första elektrifierad lastbil från Volvo Lastvagnar tas i drift inom kort och kommer att användas för distribution i Stockholm. Martin & Servera ser en ökad efterfrågan från kunder – i både privat och offentlig sektor – när det gäller hållbara leveranser och beställer nu ytterligare fem elfordon från Volvo Lastvagnar. Det gör Martin & Servera Logistik till en av de största aktörerna i Sverige vad gäller eldrivna tunga transporter.

– Det här är Volvo Lastvagnars enskilt största affär någonsin på hemmamarknaden när det gäller elfordon. Martin & Servera är verkliga föregångare när det gäller distribution med tunga eldrivna lastbilar. Det som är intressant är att det ger Martin & Servera stora möjligheter att också optimera transporterna genom att våra tysta, utsläppsfria fordon kan användas dygnet runt, säger Johan Selvén, försäljningschef, Volvo Lastvagnar Sverige.

Hållbara leveranser handlar inte bara om vilket bränsle som används. Även produktionen av fordon har en stor påverkan på klimatet.

– Vår ambition är att minska det totala antalet fordon. Därför vill vi att de tystgående, eldrivna och utsläppsfria lastbilarna ska användas i flera skift, säger Stefan Bergström Hedmark.

För Martin & Servera Logistik betyder det att fler kunder behöver ta emot varor under eftermiddagar, kvällar och nätter. Stefan Bergström Hedmark berättar att många kunder vill diskutera med Martin & Servera om vad man tillsammans kan göra för klimatet.

I slutet av september levereras den allra första elektrifierade lastbilen från Volvo. Den kommer att användas för distribution i Stockholmsområdet både till kunder i offentlig verksamhet och till restaurangkunder.

– Vi har redan idag dialog med ytterligare kunder som önskar leveranser med våra framtida ellastbilar och därför är beredda att ta emot varor under dygnets alla timmar. Fler är välkomna att höra av sig! Vårt mål är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030, så hos oss är hållbarhet inte bara stora ord i en strategi – vi lever som vi lär, säger Stefan Bergström Hedmark.