ABS Wheels Däckpanel har samlat in svar från mer än 10000 svenska bilister där hela 10% uppger sig smitit från en trafikolycka någon gång.

Nio av tio svenskar begår brott i trafiken

ABS Wheels Däckpanel har samlat in svar från mer än 10000 svenska bilister där hela 10% uppger sig smitit från en trafikolycka någon gång. Samtidigt uppger 90% att de kört för fort eller brutit mot annan trafiklag.

Att köra för fort har väl alla någon gång gjort sig skyldig till men att det finns 10% där ute som inte gör rätt för sig vid en trafikolycka är något som oroar säger Andie Lahdo, ABS Wheels VD

– Att det ökat känns som ett bakslag avslutar Andie Lahdo

Undersökningen spreds via pop-ups på webben och sociala medier. Tidigare har ABS Wheels intervjuat kända kriminologer som forskaren och professorn Jerzy Sarnecki kring frågan om hårdare straff leder till mindre trafikbrott. Experterna är överens om att fler synliga poliser ute i trafiken minskar brotten men att hårdare straff inte gör det.

För ca 3 år sen spred ABS en undersökning som visade att hela 8 av 10 bilister brutit mot en eller flera trafikregler. De vanligaste trafikbrotten var då bland annat fortkörning, rattfylleri, brott mot bilbälteslagen. Samtidigt har trafikverkets studier visat att varannan bilist inte håller hastigheten.

Varför begår vi människor trafikbrott? ABS Wheels valde att ställe frågan till kända psykologer och motorbranschens experter.

Psykologerna svarade på frågan ur den mänskliga aspekten

– Människor begår trafikbrott av många olika skäl. Det kan ibland handla om att man drivs mer av kortsiktiga konsekvenser än av långsiktiga. Exempelvis att det känns mer spännande i stunden att köra för snabbt eller att det är enklare att inte ta på sig bilbältet. Vid trafikbrott vill vissa personer slippa undan straffet och då kan det vara lockande att smita iväg. Rattfylleri handlar ofta om personer, med eller utan alkoholproblem, som på grund av alkoholintaget får ett bristande konsekvenstänk och väljer att köra bil berusade svarar David Waskuri, Leg. Psykolog och ägare av Sveapsykologerna

I motorbranschen var svaren olika hos de ledande organisationerna.

– Jag tror att det är en rad olika faktorer som spelar in, dels att man inte har riktigt koll på trafikreglerna, jag tror man glömmer bort reglerna med tiden. Bilar blir allt kraftigare och starkare, en annan faktor kan vara människors vardag så som stress. Många bryter även mot reglerna när det inte finns risk säger Ulf Stefansson, jurist på Sveriges fordonsverkstäder förening

– Jag har en tro på mänskligheten, de flesta trafikbrott beror helt och hållet på ouppmärksamhet. De flesta gör inte det med uppsåt skulle jag nog säga säger Bernt Wahlberg, informationschef på The Scandinavian Tire & Rim Organization

– Människor tycker att de är dåliga regler och att de inte omfattas av det, ”den här regeln är inget för mig” lite så skulle jag säga, en egoistisk världsbild svarar Nella, chefredaktör på motorbranschen.se

En annan psykolog och författare svarade att stress och trötthet kan ligga bakom.

– Delvis för att vi kan och gör det när vi får möjlighet, det finns ju faktorer bakom så som lagar och regler att man kanske tänker ”det här rör inte mig” andra faktorer som stress och trötthet ligger bakom men den stora delen är att man inte föreställer sig konsekvenserna innan man begår trafikbrottet, svarar Liria Ortiz, Psykolog och författare.

Undersökningen spreds via däckpanelen, sociala medier och pop-ups. Insamlingen gjordes under perioden 2021-04-02 – 2021-04-16