Bild: Helsingborgs stad

Helsingborg får världens första elbilspool med laddning utan sladd

En elbilspool med laddning utan sladd, där tekniken ser till att batterierna blir påfyllda när bilen lämnas tillbaka. Det blir verklighet på Slottshöjden när Helsingborg blir först ut i världen med en elbilspool där elbilarna får ström via en laddskena i gatan. Mobilitetshubben är ännu ett steg i arbetet för mer utrymme för människor och mer hållbara sätt att ta sig fram. Detta som en del i rörelsen Street Moves.

Utvecklingen på elbilsfronten går snabbt och elbilar blir allt vanligare i stadsmiljön. Med det ökar också behovet av laddplatser – men dagens laddstolpar tar plats i stadsmiljön och kräver sladd. Dessutom behöver den som hyr en elbil se till att den är laddad innan den lämnas tillbaka. Den nya mobilitetshubben på Rektorsgatan, som ingår i Helsingborgs stads innovationssatsning H22, kan vara en första pusselbit i framtidens gata.

Med försöket på Rektorsgatan testar vi teknik där laddning sker direkt från en skena i gatan, samtidigt som vi erbjuder en bilpool som kan minska behovet av den egna bilen. Det är ett led i arbetet med att utforska möjligheten till minskat bilberoende och smarta lösningar som kan inkluderas i framtidens gator, säger Oscar Grönvall, trafikchef i Helsingborgs stad.

Han framhåller också att samarbete med företag och organisationer med olika kunskaper är viktigt.

Genom att koppla ihop Street Moves, som arbetar för att göra Sveriges gator hållbara och levande, med aktörer med spjutspetskompetenser inom elektrifiering har vi bättre förutsättningar att lyckas än var och en på sitt håll.

Sedan ett par år tillbaka finns en mobilitetshubb på Södra Storgatan i centrala Helsingborg med cykelparkering, sittplatser och grönska.

­– På Rektorsgatan har vi fokus på att göra det enklare att välja annat än en egen fossildriven bil, som till exempel att hyra elbil när det behövs eller välja buss eller cykel. Precis vid busshållplatsen finns förutom elbilspoolen, även cykelparkering, grönska och sittplatser. Genom att samla olika trafikalternativ till en mobilitetshubb ger vi bästa förutsättningar för att kunna välja lämpligt transportsätt vid varje enskild resa, avslutar Oscar Grönvall.

Bakgrund

Mobilitetshubben på Rektorsgatan är en del av forskningsprojektet Steet Moves. Det är ett Vinnovafinansierat projekt som leds av ArkDes Think Tank i samarbete med bland annat Göteborg, Helsingborg och Umeå. ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. I Helsingborg är, förutom Helsingborgs stad, flera aktörer med för att göra detta framtidsprojekt möjligt:

Öresundskraft med sin expertkompetens inom framtidens elektrifiering, kunskap om det lokala elnätet och som avtalspart till MoveAbout för flera befintliga elbilspooler i staden.

Elonroad med sin laddskena som möjliggör elladdning via en automatisk laddarm som kopplar sig till laddskenan under bilen, som i sin tur innebär att kunderna inte behöver ha problem med laddsladdar som ska komma på plats före och efter en resa. Visuellt undviks en laddstolpe som tar plats i gaturummet.

Move About som mobilitetsleverantör erbjuder sina tjänster till invånarna och andra som har tillfälligt behov av en person- eller transportbil med utgångspunkt från Rektorsgatan. Elbilarna utrustas med den automatiska laddarmen från Elonroad.