Bild: MRF

EU-beslut kan göra din elbil 2 000 kronor dyrare per månad

Nu föreslås en ändring inom EU som kan få stora konsekvenser för alla bilister som leasar sina bilar. En regel om ett maxtak för den bonus som elbilsköpare sammanlagt kan få, där vi i Sverige har ett Bonusmalus-system med bidrag upp till 70 000 kronor per bil.

Motorbranschen har i ett sekel levererat, servat och återvunnit fordon till privatpersoner och företag. Fokus har under lång tid legat på att minska koldioxidutsläppen och en ökad hållbarhet. Transportstyrelsens statistik visar att nyregistrerade bilar sänkte koldioxidutsläppen med 21% 2021 jämfört med året innan. Dessutom är varannan nyregistrerad personbil laddbar numera, en utveckling som bara kommer att öka.

– Vi är fast beslutna att använda alla resurser som står till vårt förfogande för att få det att hända, säger Tommy Letzén på MRF. Våra medlemsföretag har redan investerat i en hållbar teknik, utöver den pågående elektrifieringen är framväxten av utsläppsreducerande biodrivmedel viktig. Samtidigt pågår ett kunskapslyft för att anställda inom branschen ska hålla jämna steg med utvecklingen så att vi går från dagens låga till noll koldioxidutsläpp.

Nu föreslås en ändring inom EU som kan få stora konsekvenser för alla bilister som leasar sina bilar. En regel om ett maxtak för den bonus som elbilsköpare sammanlagt kan få, där vi i Sverige har ett Bonusmalus-system med bidrag upp till 70 000 kronor per bil. Då elbilar till stor del privatleasas och ägaren formellt ofta är ett finansbolag på pappret nås taket väldigt fort:

– Att leasa en elbil är smart för privatpersonen, fortsätter Tommy Letzén, då vi fortfarande är inne i ett teknikskifte och inte riktigt vet vad som väntar runt hörnet. Ett indraget bidrag för en elbil blir då på ett 3-årigt avtal ca 2 000 kronor i månaden.

– Att ställa om till ett mer hållbart bilkörande är kostsamt för individen redan idag, men allt fler är beredda att ta den kostnaden för att sänka sin klimatpåverkan. Men en ytterligare kostnad på 2 000 kronor varje månad kommer försena omställningen.

MRF menar att det finns tre faktorer som våra beslutfattare, både nationellt men även på EU-nivå, måste ta hänsyn till. Dessa är en fortsatt utveckling av laddinfrastrukturen, en satsning på ökad användning av biodrivmedel samt en politik som bygger på långsiktiga beslut. Både bilköpare och företag måste få veta vilken verklighet som väntar runt hörnet som påverkar valet av fordon. Tommy Letzén igen:

– Det behövs en politik och samhällsdebatt som genomsyras av förståelsen för bilens betydelse, både för individen och samhället som helhet, där långsiktighet prioriteras framför populistiska beslut.